TÉMA: miestna

Regionálny rozvoj 22-01-2008

Internetové stránky obcí a miest ako protikorupčný nástroj

Podľa výskumu verejnej mienky, ktorý pre TIS v novembri 2007 realizovala agentúra FOCUS, najčastejšie uvádzaným opatrením, ktoré by najviac pomohlo obmedzeniu korupcie v miestnej samospráve obce alebo mesta, je zverejňovanie všetkých informácií o činnosti, aktivitách, rozhodnutiach obce/mesta, vrátane informácií o nakladaní s majetkom a financiami mesta/obce. Tento názor zastáva 45 percent respondentov prieskumu.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Názory verejnosti na korupciu v miestnej samospráve

Mimovládna organizácia Transparency International zverejnila prieskum, ako vnímajú občania rozšírenosť korupcie v miestnej samospráve jednotlivých miest a obcí.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Monitoring nakladania s majetkom v krajských mestách SR

Predaj či prenájom majetku obce je v podstate opakom nákupu prostredníctvom verejného obstarávania. Na jednej strane transakcie stojí predávajúci, teda mesto, a na druhej strane záujemca o kúpu. Pri nakladaní s majetkom obce existuje priestor pre korupciu.