TÉMA: Milan Belica

eurofondy poradenstvo
Regionálny rozvoj 20-10-2016

Bezplatné poradenské centrá majú zlepšiť čerpanie európskych fondov

V Nitre dnes začalo pracovať prvé informačno-poradenské centrum, ktoré budú vysvetľovať, ako efektívne čerpať financie z fondov EÚ.
Regionálny rozvoj 04-07-2016

Výbor regiónov EÚ: mestá a obce v rozhodovacom procese EÚ

Čo je Výbor regiónov? Európsky Výbor regiónov (VR) je poradný orgán Európskej únie zložený z regionálnych a miestnych volených zástupcov. Prostredníctvom VR majú mestá a regióny slovo pri tvorbe právnych predpisov EÚ, čím sa má rozhodovací proces priblížiť k občanom. Podľa VR...