TÉMA: minimis,

15-07-2008

OP KaHR 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov (KaHR – 111DM – 0801) de minimis

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania prijíma do 17. 10. 2008 žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieshopnosť a hospodársky rast, zameraných na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov. V rámci výzvy, vyhlásenej 14. 7. 2008 sa môžu žiadatelia uchádzať o 1 000 mil. SKK.
Regionálny rozvoj 02-07-2007

MSP: europrojekty vyhodnotené po 10 mesiacoch

Po takmer 10 mesiacoch od zverejnenej výzvy ukončila NARMSP hodnotenia europrojektov z výzvy de minimis určenej súkromnému sektoru. Najvyššie granty sú priznané vo výške viac ako 3,4 mil. korún na podnikateľský projekt.