TÉMA: mladez

Podnikanie 15-08-2016

Nepoučovať, počúvať

Nie je to lenivosť, ktorá mladých ľudí odkláňa od politiky, píše šéfka európskej mládežníckej organizácie Johanna Nyman.   Medzinárodný deň mládeže (12. august) mal byť dňom osláv, dňom v ktorom si pripomenieme pokrok, ktorý sa pre mladých ľudí podarilo dosiahnuť. Mal...
Vzdelávanie 27-11-2013

My, mládež

Vzdelávanie musí začať rozvíjať schopnosti spoločenskej interakcie a komunikácie, podporovať kultúrnu toleranciu, spoločenskú zodpovednosť a participáciu, hovorí slovenská Mladežnícka delegátka OSN 2013/2014, Hana Skljarszka.
Budúcnosť EÚ 29-06-2012

Neinvestovanie do mládeže nás ročne stojí 100 miliárd eur

Členské štáty by v rozpočte EÚ nemali zmraziť alebo okresať tie aktivity, ktoré podporujú autonómiu a práva mládeže v Európe. Podľa predsedu Európskeho mládežníckeho fóra Petra Matjašiča musia myslieť v dlhodobom horizonte.

Mladí ľudia chcú v Európe zelenú ekonomiku

EÚ by mala znížiť emisie CO2 o 30% do roku 2020 a dokončiť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Uvádzajú to mladí environmentálni aktivisti z Push Europe a žiadajú dedičstvo, ktoré je „čisté, bezpečné a spravodlivé“.
Budúcnosť EÚ 10-07-2009

Mladá európska generácia – Aká je a čo chce povedať?

Súčasná európska mladá "prekérna" generácia trpí v dôsledku krízy sociálneho štátu, ktorá ich vracia späť k rodičom, keď sa im minú možnosti a motivácia, píšu Joana Cruz a Judith Poultney z European Policy Centre.
Sociálna politika 05-09-2007

Zamestnanosť mladých ľudí v Európskej únii

V priemere dosahuje zamestnanosť mladých ľudí v EÚ 36%, ale je veľmi rozdielna pri pohľade na jednotlivé členské štáty. Okrem toho sa ukazuje, že stale väčší je rozdiel medzi pohlaviami, ktorý sa navyše zväčšuje so stúpajúcim vekom. Poukazuje na to najnovší pracovný dokument Európskej komisie o zamestnanosti mladých ľudí.
Vzdelávanie 05-09-2007

Analýza dobrovoľníckej práce mladých Európanov

15. novembra 2004 sa na zasadaní ministrov členských krajín EÚ zodpovedných za mládež hovorilo o dobrovoľníckej práci mladých ľudí. Rada ministrov pre mládež na záver diskusie prijala odporúčania pre podporu takýchto aktivít mladých. Na ich základe členské štáty vypracovali národné správy, ktoré mapujú túto oblasť na ich úrovni. Analýzy Európskej komisie zhŕňa výsledky národných správ.
Vzdelávanie 03-06-2007

Mladí Európania v roku 2007

Riaditeľstvo pre komunikáciu Európskej komisie dalo vypracovať špecializovaný prieskum názorov a postojov mladých ľudí. Ukázalo sa, že v zásade zdieľajú mladí ľudia pozitívny postoj k Európskej únii, hoci väčšmi to platí o mladých z nových členských krajín, než o mladých z pôvodnej európskej pätnástky. Pravdepodobne to súvisí s tým, že EU sa najčastejšie vo vnímaní mladých spája so slobodou cestovania, štúdia a práce kdekoľvek v rámci Únie.