TÉMA: mladez Archives

 • Mládež v akcii – Ako na to?

  Článok | Mobilita 18-03-2010

  Tým, ktorých láka spoznávanie nových krajín, kultúr Európy, prezentovanie seba alebo svojej skupiny či organizácie v Európe, ktorí majú nápady na medzinárodné stretnutia, no potrebujú podporu, chceli by pomáhať a aj cestovať, všetkým mladým ponúka program Mládež v akcii ešte viac možností. Po vyplnení nenáročných projektových formulárov takéto projekty financuje z veľkej časti aj Európska únia.

 • Mladá európska generácia – Aká je a čo chce povedať?

  Názor | Budúcnosť EÚ 10-07-2009

  Súčasná európska mladá "prekérna" generácia trpí v dôsledku krízy sociálneho štátu, ktorá ich vracia späť k rodičom, keď sa im minú možnosti a motivácia, píšu Joana Cruz a Judith Poultney z European Policy Centre.

 • Únia bude chrániť deti pred nástrahami internetu

  Článok | Slovensko v EP 22-10-2008

  Takmer každé dieťa vo veku 12 až 15 rokov sa stretlo na webe s pornografiou. EÚ chce zamedziť kontaktu detí s nevhodným inetrnetovým obsahom prostredníctvom päťročného programu "Bezpečnejší internet".

 • Slovensko má v zapájaní sa do vzdelávacích programov EÚ rezervy

  Článok | Vzdelávanie 06-10-2008

  Únia chce vedieť, čo mladí ľudia od nej očakávajú a ako by mala vyzerať budúca podoba politiky EÚ zameranej na mládež. Spúšťa preto elektronické konzultácie, na ktorých sa môže zúčastniť každý. Pri tejto príležitosti slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik upozornil na rezervy v zapájaní sa slovenských subjektov do vzdelávacích programov EÚ.

 • Festival vedy a techniky pre mladých

  Článok | Vzdelávanie 08-09-2007

  Už tento mesiac sa môžu mladí ľudia prihlasovať do súťaže vedecko-technických projektov a výskumných prác pod názvom Festival vedy a techniky so svojimi prácami.

 • Zamestnanosť mladých ľudí v Európskej únii

  Názor | Sociálna politika 05-09-2007

  V priemere dosahuje zamestnanosť mladých ľudí v EÚ 36%, ale je veľmi rozdielna pri pohľade na jednotlivé členské štáty. Okrem toho sa ukazuje, že stale väčší je rozdiel medzi pohlaviami, ktorý sa navyše zväčšuje so stúpajúcim vekom. Poukazuje na to najnovší pracovný dokument Európskej komisie o zamestnanosti mladých ľudí.

 • Analýza dobrovoľníckej práce mladých Európanov

  Názor | Vzdelávanie 05-09-2007

  15. novembra 2004 sa na zasadaní ministrov členských krajín EÚ zodpovedných za mládež hovorilo o dobrovoľníckej práci mladých ľudí. Rada ministrov pre mládež na záver diskusie prijala odporúčania pre podporu takýchto aktivít mladých. Na ich základe členské štáty vypracovali národné správy, ktoré mapujú túto oblasť na ich úrovni. Analýzy Európskej komisie zhŕňa výsledky národných správ.

 • Jamie Oliver, eurofondy, gastronómia a vzdelávanie

  Článok | Regionálny rozvoj 23-07-2007

  Asi pred rokom otváral známy britský šéfkuchár Jamie Oliver v britskom regióne Cornwall reštauráciu s inovatívnou kuchyňou a učňovským strediskom pre znevýhodnenú mládež. Ku stolu prijala nedávno pozvanie aj Danuta Hübner.

 • Mladí Európania v roku 2007

  Názor | Vzdelávanie 03-06-2007

  Riaditeľstvo pre komunikáciu Európskej komisie dalo vypracovať špecializovaný prieskum názorov a postojov mladých ľudí. Ukázalo sa, že v zásade zdieľajú mladí ľudia pozitívny postoj k Európskej únii, hoci väčšmi to platí o mladých z nových členských krajín, než o mladých z pôvodnej európskej pätnástky. Pravdepodobne to súvisí s tým, že EU sa najčastejšie vo vnímaní mladých spája so slobodou cestovania, štúdia a práce kdekoľvek v rámci Únie.

 • Európsky týždeň mládeže 2007

  Článok | Vzdelávanie 03-06-2007

  Spoločenské začlenenie a rozmanitosť budú hlavnými témami stretnutia 200 mladých ľudí v Bruseli.

 • EÚ program Mládež na Slovensku

  Článok | Vzdelávanie 26-07-2006

  EÚ Program MLÁDEŽ (YOUTH) podporuje mobilitu, kreativitu, iniciatívu, učenie sa, spoznávanie kultúr a solidaritu medzi mladými ľuďmi v Európe i za jej hranicami. Slovensko sa ho začalo zúčastňovať ešte pred naším vstupom do EÚ.

 • Slováci na Expo Sience Europe 2006

  Článok | Vzdelávanie 24-07-2006

  Štyri mládežnícke vedecké projekty zo Slovenska boli predstavené na medzinárodnom podujatí v Španielsku.