TÉMA: mobilita pracovných síl

Ekonomika 06-06-2019

Akými kartami hrá Slovensko v súťaži o Európsky orgán práce?

Slovensko vo svojej ponuke vyzdvihuje strategickú polohu Bratislavy, ale aj kvalitné zdravotnícke služby, sociálne zabezpečenie a vzdelávací systém. Prízvukovať ale bude hlavne to, že ako jediný nový členský štát patriaci do eurozóny a Schengenu nemá zatiaľ žiadnu únijnú agentúru. 
15-03-2016

Je mobilita pracovných síl v eurozóne liekom alebo prekliatím?

Hoci eurozóna čelí vnútorným problémom v podobe nestability a nerovnováhy, tieto problémy sa dajú vyriešiť pomocou politiky voľného pohybu pracovných síl. Mobilita v rámci menovej únie však môže byť v tomto kontexte súčasne liekom i prekliatím. Ľudia, ktorí sa kvôli...