TÉMA: model

Energetika 24-02-2014

Hodnotenie dlhodobej roly európskeho SET plánu

Spoločné výskumné centrum EÚ zverejnilo nový model, ktorým skúma nákladovo najefektívnejší mix technológií v Únii až do roku 2050.

Experti V4: V obrane musíme spolupracovať

Skupina bezpečnostných expertov z V4 absolvovala minulý týždeň na severe Európy sériu stretnutí, ktorých cieľom bolo oboznámiť sa s nordickým modelom spolupráce v otázkach obrany a bezpečnosti. Nordický model by mohol poslúžiť ako inšpirácia pre spoluprácu krajín V4.
Sociálna politika 09-06-2010

Modely nového sociálneho štátu založené na skúsenostiach nových členských štátov?

Článok sa venuje otázke zakomponovania nových členských štátov Európskej únie, ktoré patria medzi post socialistické štáty do platnej a všeobecne uznávanej metodológie a rôznych druhov sociálneho kapitalizmu.
Ekonomika 07-06-2010

Sociálny model EÚ „potrebuje korekcie“

Európsky sociálny model sa ukázal „odolný“ voči hospodárskej kríze. Potrebuje však „korekcie“ aby sa predišlo narastajúcemu sociálnemu napätiu, povedal pre EurActiv komisár pre zamestnanosť a sociálne veci László Andor popri stretnutí so zástupcami zamestnávateľov a odborármi.
Ekonomika 29-01-2009

Európe hrozia nepokoje

Ako globálna recesia pokračuje v ničení priemyslu a dvíhaní čísel nezamestnanosti v Európe, pravdepodobnosť sociálnych nepokojov stúpa. Francúzsko dnes zažíva masový štrajk.
Sociálna politika 06-05-2008

Sociálne úlohy Únie

„EÚ hrá dôležitú úlohu v posilňovaní sociálneho úspechy“, vyhlásil komisár Špidla na konferencii v Bruseli, ktorá hovorila aj o reforme sociálnych systémov.
Veda a inovácie 28-03-2006

Sociálne otázky opäť agendou EÚ

Závery jarného stretnutia Rady, ktoré obsahujú záväzok voči sociálnej súdržnosti, väčšiemu zapájaniu občanov, a vytváraniu pracovných miest pre mladých, prijali rovnako pozitívne Strana európskych socialistov, sociálne MVOi podniky.