TÉMA: Moldavsko

Kiev, Východné partnerstvo, rozšírenie EÚ
Budúcnosť EÚ 22-08-2016

Ako vyzerá perspektíva členstva v EÚ pre Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu?

Je možnosť, že trojica východoeurópskych krajín niekedy vstúpi do EÚ nemožná, zabudnutá alebo skrytá? Vo svojej analýze sa na to pokúšajú odpovedať analytici zo združenia PASOS.

Porevolučná susedská politika EÚ: Nezabúdajme na východ

Severoafrické revolúcie rozvášnili debatu o európskej susedskej politike, píše Katarzyna Pełczyńska-Nałęczová v tejto analýze. Európa by ale podľa nej mala zároveň prehodnotiť niektoré svoje partnerstvá s východoeurópskymi autokraciami.
27-08-2009

Čo s vízami pre Východoeurópanov?

Analýza z pera viacerých autorov z regiónu V4 hodnotí stav vízových vzťahov s Ukrajinou, Bieloruskom, Moldavskom a Ruskom. Popisuje aký vplyv na ne mal vstup Maďarska, Slovenska, Poľska a Českej republiky do EÚ a následne do Schengenského priestoru. Formuluje odporúčania z perspektívy vyšehradských krajín.

Moldavsko: revolúcia pokračuje?

Pochopiť podstatu nedávnych udalostí v Moldavsku nie je možné bez znalosti špecifík politického systému tejto krajiny.

Možnosti zefektívnenia spolupráce EÚ s Moldavskom v politickej, ekonomickej a bezpečnostnej oblasti

Cieľom tejto štúdie je vyhodnotenie aktuálneho stavu a perspektív rozvoja vzťahov medzi EÚ a Moldavskom.
14-02-2007

Nové príležitosti pre rumunsko-moldavské vzťahy

Autor argumentuje, že stimuly pre Moldavsko zo strany EÚ boli nedostatočné na vyrovnanie ruského vplyvu a že blízke vzťahy medzi Rumunskom a Moldavskom by mali byť posilnené.

Spolupráca pre regionálnu bezpečnosť a hospodársky rozvoj na moldavsko-ukrajinskej hranici

Príspevok popisuje úlohu a fungovanie EUBAM – pomocnej pohraničnej misie EÚ v Moldavsku a Ukrajine.

Strategický rámec východnej politiky EÚ: hľadá sa nový prístup

Autor sa okrem iného pýta – akú zahraničnú politiku má EÚ smerom na východ, ak neponúka rozšírenie? Má vôbec nejakú?
16-02-2006

Podpora demokracie prostredníctvom občianskej spoločnosti

Analýza tvrdí, že občianska spoločnosť by mala patriť na čelo priorít EÚ pri podpore demokracie u východných susedov Únie. Vyzýva k strategickému a diferencovanému prístupu, cielenému podľa stupňa demokratizácie jednotlivých krajín.