TÉMA: monitoring

Regionálny rozvoj 22-01-2008

Monitoring nakladania s majetkom v krajských mestách SR

Predaj či prenájom majetku obce je v podstate opakom nákupu prostredníctvom verejného obstarávania. Na jednej strane transakcie stojí predávajúci, teda mesto, a na druhej strane záujemca o kúpu. Pri nakladaní s majetkom obce existuje priestor pre korupciu.
19-01-2007

Je to spoločný projekt

EÚ potrebuje eurorealistov. Po 50 rokoch zostáva európska integrácia spoločným projektom, tentoraz už aj s našou účasťou.
Budúcnosť EÚ 03-02-2005

Perspektívy Ústavnej zmluvy pre Európu – monitoring ratifikačných diskusií

Jedným zo záverov pracovného dokumentu European Policy Institutons Network je, že 22 z 25 členských štátov Ústavu ratifikuje. Ratifikáciu v Českej republike a Poľsku pokladá za „neistú“, a vo Veľkej Británii za „skôr nepravdepodobnú“.