TÉMA: monitorovanie

Vzdelávanie 30-11-2011

Komisia chce pozorovať Zem – za 5,8 miliárd eur

Európska komisia navrhla financovanie programu globálneho monitorovania životného prostredia v období rokov 2014 – 2020. Na jeho realizáciu by sa mimo rozpočtového rámca EÚ malo použiť približne 5,8 miliardy eur.

Komisia stupňuje tlak na Bulharsko a Rumunsko, chce vidieť výsledky

Komisia vo svojej novej hodnotiacej správe upozornila Sofiu a Bukurešť na pretrvávajúce rezervy v oblasti súdnictva. Požiadala ich o konkrétnu aplikáciu prijatých zákonov a dala im rok na to, než sama predloží „primerané návrhy“.
23-06-2011

Holandsko Chorvátom celkom neverí

Holandsko žiada, aby bolo Chorvátsko monitorované aj po vstupe do EÚ až pokým nebude prijaté aj do Schengenského priestoru, zistil EurActiv. Prístupové rokovania Chorvátska by sa mali ukončiť pred koncom tohto mesiaca.
Veda a inovácie 08-12-2009

Najväčšou hrozbou internetu sú „sliedivé úrady“

Vlády a firmy, ktoré tlačia na väčší monitoring aktivít na internete predstavujú hlavnú hrozbu pre slobodu a demokraciu. Sledovanie preferencií osôb na webe je „škodlivejšie, ako mať natrvalo kameru vo svojej obývačke,“ tvrdí otec internetu Tim Berners-Lee.
Veda a inovácie 26-10-2006

Lisabonská agenda: konečne na dobrej ceste?

Komisia 26. októbra zverejnila svoje predbežné hodnotenie obnovenej stratégie pre rast a pracovné miesta. Konečná verzia hodnotenia pokroku, dosiahnutom tento rok, bude zverejnená neskôr v decembri.
Ekonomika 23-06-2006

Komisia prehodnocuje dopravnú politiku

Aktualizovaná dopravná politika EÚ, pripravená Komisiou, sa pokúša zlepšiť mobilitu občanov a podporiť konkurencieschopnosť a súčasne udržať na nízkej úrovni spotrebu energie a znížiť negatívne dopady na životné prostredie.
Veda a inovácie 23-05-2006

Nedostatočný pokrok k cieľom i2010

Prvá výročná správa o pokroku, týkajúca sa stratégie EÚ k digitálnej ekonomike vyzýva členské štáty, aby boli vo svojich plánoch na využívanie informačných a komunikačných technológií (ICT) ambicióznejšími.