TÉMA: more

Sociálna politika 31-05-2007

Rodina ako odpoveď na demografické výzvy

Autorka vo svojej analýze skúma jestvujúce rodinné politiky a ich reformy na európskej úrovni. Navrhuje dva spôsoby, ako čeliť demografickým výzvam.