TÉMA: MPSVaR

Sociálna politika 22-06-2020

Slovensko si necháva financovať služby pre obete domáceho násilia eurofondami

Grantové financovanie v téme domáceho násilia je hazard so životmi obetí aj s odborníkmi, ktorí sa im venujú, hovorí riaditeľka jednej z najväčších organizácií poskytujúcich pomoc ženám a deťom v núdzi. Súčasný spôsob financovania hrozí zrútením jednotlivých platforiem podpory.
Sociálna politika 27-03-2015

Agentúrne zamestnávanie: Nevyhnutné zlo?

Agentúrni zamestnanci a kmeňoví zamestnanci firiem budú mať rovnaké platy, no nie benefity. Zneužívanie pracovníkov a obchádzanie zákona sa má obmedziť, niekedy možno aj na úkor flexibility pracovného trhu.
Regionálny rozvoj 01-02-2007

Eurofondy: Záujem rastie, vyhodnocovanie mešká

Uspokojená bude len asi dvanástina žiadateľov z poslednej výzvy na ľudské zdroje.
Regionálny rozvoj 04-02-2006

Regionálne rozvojové agentúry dostali od MVRR 25,5 mil. Sk

Regionálne rozvojové agentúry vykonávajú pre ministerstvo výstavby úlohy, ktoré sa týkajú najmä poskytovania informácií a konzultačnej činnosti pre podporu regionálneho rozvoja.