TÉMA: MVF

Ukrajina je pre Medzinárodný vyšehradský fond strategickou prioritou

Fond bude aj v roku 2015 cez granty financovať projekty na Ukrajine, poskytovať štipendiá pre študentov a školenia pre zamestnancov štátnej správy.
Regionálny rozvoj 16-08-2006

Nová tvár Medzinárodného višegrádskeho fondu

31. júla 2006 skončilo trojročné funkčné obdobie výkonného riaditeľa Medzinárodného višegrádskeho fondu Andrzeja Jagodzińského z Poľska. Funkciou nového riaditeľa bol poverený veľvyslanec Maďarskej republiky, Kristóf Forrai.