TÉMA: mvo

Slovensko v EP 11-07-2012

Mimovládky žijú najmä z verejných a vlastných zdrojov

Členské príspevky, dary, vlastná podnikateľská činnosť, asignácia 2 % z daní, granty a dotácie sú základné druhy príjmov, na ktoré sa musí spoliehať podvyživený tretí sektor na Slovensku. Kríza a nedostatočná verejná podpora situáciu nezlepšujú.

Udržateľnosť MVO na Slovensku 2011

Analýza slovenského prostredia z pohľadu mimovládnych organizácií sa venuje právnemu prostrediu, organizačnej kapacite, finančnej životaschopnosti, obhajobe záujmov, poskytovaniu služieb a ďalším aspektom ich fungovania.
Regionálny rozvoj 02-04-2012

Eurofondy zatiaľ mimovládkam veľmi nepomohli

Aj keď v súčasnosti prebieha diskusia o podobe budúceho európskeho rozpočtu a priorít Slovenska, do tejto diskusie sa zapája tretí sektor z rôznych dôvodov len minimálne. Aj to zaznelo na minulotýždňovej konferencii „Kríza a tretí sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť“.
Veda a inovácie 23-02-2011

Mimovládky žiadajú vládu, aby nepresúvala eurofondy

Po protestoch akademickej obce a petícii "Zachráňme vedu", vyzývajú mimovládne organizácie vládu, aby „nemanipulovala“ schválené programovanie a nepresúvala prostriedky z EÚ na budovanie dialnic.

MVO musia projekty verejných zbierok doručiť do piatka

Mimovládne neziskové organizácie, ktoré chcú využiť mechanizmus DMS – darcovská sms na realizáciu verejnej zbierky, môžu predkladať projekty už len do konca týždňa. Deadline prijímania návrhov kampaní na mesiace január – apríl 2009 je 7. novembra 2008.
Regionálny rozvoj 09-07-2008

EEA-NFM (MVO): Výzva na podprojekt v rámci Blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia

Slovenská inovačná a energetická agentúra, odbor ostatných podporných programov, v súčasnosti realizuje blokový grant „Modernizácia verejného osvetlenia“. Obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú systém verejného osvetlenia sa do 22. 8. 2008 môžu uchádzať o 96 183 726,36 SKK.
Sociálna politika 21-05-2008

Slovensko si posvieti na tretí sektor

Z požičaných peňazí od Svetovej banky vznikne štúdia odpovedajúca na otázku, ako sa na Slovensku zhodnocuje ľudský kapitál. Súčasťou projektu bude výskum schopností mimovládnych organizácií čerpať sociálne eurofondy.
Sociálna politika 26-02-2008

OP ZaSI/SIA: MVO môžu čerpať zdroje pre rozvoj ľudských zdrojov

Sumou 320 mil. korún prispeje ESF k zlepšeniu kapacít ľudských zdrojov mimovládiek a ich partnerov (napr. samosprávy a iné MVO). Podporené budú projekty od 1 do 10 mil. korún, ktorých cieľom bude zlepšiť kompetencie zamestnancov aj v marketingu, cudzích jazykoch, či digitálnej gramotnosti. Napomôžu budovať tiež partnerstvá na regionálnej a lokálnej úrovni. Konečný termín určila SIA na 7. mája 2008.
Regionálny rozvoj 05-04-2007

Program z peňazí EEA-NFM pre MVO má konečne svojich správcov

Ekopolis spúšťa nový program podpory environmentálnych MVO. Nadácia zvíťazila v konkurze o spravovanie blokového grantu Nórskeho finančného mechanizmu a grantov EEA spolu s ďalšími dvoma nadáciami - Sociou a OSF.
Regionálny rozvoj 24-11-2006

MVO majú námietky k NSRR 2007 – 2013

16. novembra zaslalo 11 MVO a ich platforiem MVRR SR pripomienky k základnému programovému dokumentu pre štrukturálne fondy a Kohézny fond na roky 2007 – 2013.
Budúcnosť EÚ 09-08-2006

Budovanie Európy bez Európanov

Cieľom tejto analýzy bolo poskytnúť pohľad desiatich mimovládnych organizácií, ktoré reprezentujú celé spektrum európskej občianskej spoločnosti, a pokúsiť sa odpovedať na otázku, či môže byť Európa aj naďalej budovaná bez Európanov.
Veda a inovácie 20-01-2006

Chcú transparentnejšiu environmentálnu politiku

Parlament zmenil rozhodnutie Rady, aby zlepšil informácie a verejnú participáciu v rozhodovacom procese, týkajúcom sa environmentálnej politiky EÚ. Odmietol však dať mimovládnym organizáciám právo podať súdnu žalobu na členské štáty.