TÉMA: nás

Slovensko v EP 15-04-2014

Excitovaný híring o iniciatíve „Jeden z nás“

Komisia podľa europoslankyne Anny Záborskej zatiaľ reaguje pozitívne. EP a chce ďalej témou zaoberať.
Slovensko v EP 13-09-2013

Druhá občianska iniciatíva má milión podpisov

Iniciatíva "Jeden z nás" týkajúca sa etických obmedzení výdavkov z európskeho rozpočtu dosiahla požadovanú hranicu podpory od občanov naprieč EÚ.
Slovensko v EP 01-02-2013

Iniciatíva “Jeden z nás” zbiera podpisy na Slovensku

Iniciatíve podľa organizátorov pribúda v celej Európe 4000 podpisov denne. Na Slovensku má zatiaľ okolo 1200 podpisov.
Regionálny rozvoj 09-03-2012

Program „Náš vidiek“ vytvorí 827 pracovných miest

Do programu Úradu vlády s názvom „Náš vidiek“ sa zapojilo takmer 900 obcí alebo združení obcí. Hodnotiaca komisia z nich vybrala 130 žiadostí v sume 1 203 619 eur.
Regionálny rozvoj 04-01-2012

Program “Náš vidiek” má vytvoriť nové pracovné miesta

Obce a mikroregionálne združenia obcí majú poslednú šancu si zažiadať o dotáciu od Úradu vlády SR v programe „Náš vidiek“.