TÉMA: návrhy legislatívy

Solárny priemysel má optimistické vyhliadky rastu

Solárny priemysel ja stavia do pozície kľúčového prispievateľa k dosiahnutiu cieľa vytvoriť 20% energetického mixu v Európe do roku 2020 z obnoviteľných zdrojov. Napriek pôsobivému rastu však celkový podiel solárnej energie ostáva obmedzený.

O vykurovaní domácností rozhodnú členské štáty

Napriek sľubom Komisie z roku 2006 o navrhnutí záväzných cieľov pre obnoviteľné energetické zdroje (OZE) pri vyhrievaní a chladení s nimi do budúcnosti nemožno rátať. Bude na členských štátoch, aby sa rozhodli o týchto cieľoch ako o súčasti nadchádzajúcich akčných plánov na zníženie emisií skleníkových plynov o 20% do roku 2020.
Ekonomika 16-05-2007

Lacnejší roaming od júla?

Snaha Bruselu znížiť poplatky za používanie mobilných telefónov v zahraničí ešte pred začiatkom letnej prázdninovej sezóny sa posunula o krok vpred potom, čo sa vlády členských štátov a poslanci Európskeho parlamentu dohodli na kompromise.
Ekonomika 09-02-2007

Spor národných a európskych energetických záujmov

Diplomati v Bruseli neboli schopní dosiahnuť pokrok pri rokovaniach o energetickom balíku Komisie, čo prenecháva kľúčové otázky ako liberalizácia na diskusiu ministrov, ktorí sa stretnú na budúci víkend.
Ekonomika 06-06-2006

Mestá by mali ozelenieť

Politici v jednej z diskusií v rámci Zeleného týždňa 2006 zdôraznili úlohu mestských komunít pri zlepšovaní kvality ovzdušia.
Vonkajšie vzťahy 29-03-2006

Regulovanie televízie cezhraničnou otázkou

Po klasifikovaní arabskej mediálnej siete zo strany USA ako teroristickej organizácie sa regulačné úrady pre televízie v EÚ dohodli, že budú viac spolupracovať, aby udržali nenávistnú rétoriku mimo európskych televíznych kanálov.

EÚ posilňuje mechanizmus pre prírodné katastrofy

Komisia navrhuje posilnenie mechanizmu civilnej ochrany EÚ na pomoc európskym krajinám pri záplavách, suchách, lesných požiaroch a teroristických útokoch doma a v zahraničí.
Veda a inovácie 20-01-2006

Chcú transparentnejšiu environmentálnu politiku

Parlament zmenil rozhodnutie Rady, aby zlepšil informácie a verejnú participáciu v rozhodovacom procese, týkajúcom sa environmentálnej politiky EÚ. Odmietol však dať mimovládnym organizáciám právo podať súdnu žalobu na členské štáty.
Ekonomika 19-01-2006

Liberalizácia prístavov v Parlamente neprešla

Parlament veľkou väčšinou zamietol návrh Komisie na otvorenie prístavných služieb väčšej konkurencii a namiesto toho vyzval na smernicu o transparentnosti a spravodlivých podmienkach konkurencie medzi prístavmi.
Ekonomika 16-01-2006

Protesty proti liberalizácii dokov

Tisícky pracovníkov v dokoch sa zišli počas tohto víkendu v Štrasburgu, aby pochodovali proti návrhu smernice EÚ o liberalizácii prístavných služieb. Poslanci Európskeho parlamentu sú rozdelení, pokiaľ ide o to, či návrh zamietnuť alebo pozmeniť.
Podnikanie 13-01-2006

Cezhraničné daňové úľavy pre malé podniky

Komisia navrhla pravidlo „domovskej krajiny“, aby uľahčila daňové bremeno na malé spoločnosti s pobočkami v iných členských štátoch.