TÉMA: návrhy smerníc

EÚ posilňuje mechanizmus pre prírodné katastrofy

Komisia navrhuje posilnenie mechanizmu civilnej ochrany EÚ na pomoc európskym krajinám pri záplavách, suchách, lesných požiaroch a teroristických útokoch doma a v zahraničí.
Ekonomika 23-01-2006

Spotrebitelia chcú porovnateľné finančné služby

Popredné európske banky vyzvali na väčšiu harmonizáciu pravidiel ochrany spotrebiteľa v sfére produktov finančných služieb. Súčasná odlišnosť pravidiel vytvára pre spotrebiteľov, ktorí si želajú vybrať služby spoza hraníc, skutočné bariéry.
Ekonomika 19-01-2006

Liberalizácia prístavov v Parlamente neprešla

Parlament veľkou väčšinou zamietol návrh Komisie na otvorenie prístavných služieb väčšej konkurencii a namiesto toho vyzval na smernicu o transparentnosti a spravodlivých podmienkach konkurencie medzi prístavmi.