TÉMA: Nemci,

Vonkajšie vzťahy 04-02-2008

OSN rieši Benešove dekréty

Výbor OSN pre ľudské práva rieši sťažnosť 47 sudetských Nemcov voči Českej republike. Cítia sa diskriminovaní pri uplatňovaní reštitučných nárokov.
Sociálna politika 28-11-2006

Chudobnejúci Nemci?

Spolkový a krajinský štatistický úrad SRN vo Wiesbadene informoval, že kúpna sila nemeckých domácnosti poklesla v porovnaní s obdobím pred 15 rokmi.