TÉMA: network

Strážne psy rozpočtov v EÚ sa spájajú

Spoluprácu európskych nezávislých fiškálnych rád doteraz neformálne koordinovala slovenská Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

EÚ musí pracovať pre ľudí, nie pre krásu procesov

EÚ pevne uchopila hospodárske riadenie, ale jeho nesprávne zameranie môže byť škodlivé, píše Renaud Thillaye.
Budúcnosť EÚ 29-05-2009

Európska komisia 2004-2009: politicky oslabená inštitúcia?

Komisia pod vedením José Manuel Barrosa bola „politicky oslabená“, tvrdí správa EPIN, zostavená na základe príspevkov expertov z 25 členských krajín.
Veda a inovácie 04-03-2008

Podpora pre malé a stredné podniky

Celoeurópska sieť Enterprise Europe Network podáva malých a stredným podnikom pomocnú ruku pri rozvíjaní cezhraničného podnikania a inovačných a výskumných aktivít.