TÉMA: nezaradení

Budúcnosť EÚ 29-11-2007

Belohorská žiada vyjasniť možný stret záujmov

Dva ľudskoprávne dokumenty - Charta základných práv EÚ a Dohovor o ľudských právach Rady Európy - a hlavne ich výklad príslušnými súdmi sa môžu dostať do konfliktu, upozorňuje slovenská europoslankyňa Irena Belohorská.
Ekonomika 23-11-2007

Sergej Kozlík: EÚ chýba princíp jedného telefónu

Slovenský europoslanec a člen Výboru pre rozpočet hovoril s EurActiv.sk o rizikách spojených s prípravou Slovenska na euro, "skrytom geopolitickom náhľade" na hodnotenie Slovenska, rozpočte EÚ i ďalších otázkach.
Poľnohospodárstvo 16-11-2007

Pôdu v EÚ bude chrániť smernica

Parlament podporil zriadenie verejných registrov kontaminovaných lokalít v EÚ a zriadenie "prioritných oblastí" podliehajúcich zvláštnej ochrane. Podľa Ireny Belohorskej pôda nemá žiadny cezhraničný vplyv a je regionálnou záležitosťou.
Slovensko v EP 05-09-2007

Legislatívy musí byť menej a mala by byť prehľadnejšia

EÚ si vstupuje do svedomia v oblasti prehľadnosti a účelnosti svojich právnych aktov. O stratégii Komisie a správach výborov Parlamentu k tejto téme sa rokovalo v Štrasburgu.
Budúcnosť EÚ 16-07-2007

Portugalské predsedníctvo – čo očakávajú europoslanci

EurActiv.sk sa pýtal slovenských europoslancov, čo očakávajú od Portugalského predsedníctva.
Budúcnosť EÚ 01-03-2007

Belohorská: Práca EP nie je dostatočne zviditeľnená

Poslankyňa EP Irena Belohorská (NI, Slovensko) hovorí v kontexte vytvorenia pracovnej skupiny pre reformu Európskeho parlamentu o viditeľnosti práce EP a jeho vzťahu s občanmi.
Slovensko v EP 27-09-2006

Znečistené ovzdušie skracuje život

Európsky parlament rokoval o Smernici o kvalite ovzdušia. V rozprave vystúpila aj europoslankyňa Irena Belohorská, dotkla sa aj vplyvu znečistenia ovzdušia na dĺžku života.
Slovensko v EP 30-08-2006

Slovenskí nezaradení europoslanci

V Európskom parlamente pôsobia v 6. parlamentnom období traja nezaradení slovenskí europoslanci - Peter Baco, Irena Belohorská a Sergej Kozlík. Čomu sa venujú?
Slovensko v EP 18-07-2006

Nezávislí poslanci v EP – Slovensko

Slovensko má v Európskom parlamente 14 zástupcov, z ktorých traja nie sú zaradení do žiadnej z politických skupín. EurActiv.sk bude v novej sekcii informovať o ich pôsobení v EP.
Slovensko v EP 30-11-1999

Postavenie nezaradených europoslancov v Parlamente

Nezaradení poslanci v Európskom parlamente nie sú členmi žiadnej politickej frakcie. V aktuálnom 6. parlamentnom období ich v Parlamente pôsobí 37.