TÉMA: nfp

Sociálna politika 26-05-2009

SIA posunula uzávierku predkladania žiadostí o NFP na koniec júna

Sociálna implementačná agentúra (SIA) posunula uzávierku výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/01 na 30. jún 2009. Dôvodom je zadanie merateľných ukazovateľov vo výzve v súlade s ITMS (monitorovacím systémom na čerpanie eurofondov).
Sociálna politika 07-08-2008

315 mil. korún pre mimovládne organizácie

Slovenská implementačná agentúra rozdelila viac ako 315 mil. korún slovenským mimovládnym organizáciám. Nenávratné finančné príspevky pomôžu zlepšovať kapacity ľudských zdrojov, podporia ďalšie vzdelávanie a budovanie partnerstiev.
Sociálna politika 30-07-2008

Kto bude posudzovať žiadosti o nenávratné finančné príspevky?

Sociálna implementačná agentúra chce vniesť viac transparentnosti do rozhodovania o prideľovaní nenávratných finančných príspevkov. Preto hľadá hodnotiteľov žiadostí z radov kvalifikovaných odborníkov. Snahou je dosiahnuť čo najväčšiu nestrannosť a nezávislosť v rozhodovaní.