TÉMA: NGO

EÚ odsúdila pridanie nových organizácií na ruský zoznam zahraničných agentov

Od roku 2012 sa mimovládne organizácie v Rusku, ktoré vykonávajú politickú činnosť, zapisujú do registra zahraničných agentov na ministerstve spravodlivosti.
Daňová politika 02-05-2014

Mimovládky: Daňové úniky by mali byť prioritou pre kandidátov do EP

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam nadnárodnými spoločnosťami a finančná transparentnosť by mali byť hlavnými prioritami kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu.
Regionálny rozvoj 03-02-2014

Efektívna kontrola nových eurofondov má byť v ohrození

Podľa slovenských mimovládnych neziskových organizácií Partnerská dohoda dostatočne neupravuje podmienky, ktoré by umožnili efektívnu verejnú kontrolu fondov EÚ v novom programovom období.
Slovensko v EP 11-07-2012

Mimovládky žijú najmä z verejných a vlastných zdrojov

Členské príspevky, dary, vlastná podnikateľská činnosť, asignácia 2 % z daní, granty a dotácie sú základné druhy príjmov, na ktoré sa musí spoliehať podvyživený tretí sektor na Slovensku. Kríza a nedostatočná verejná podpora situáciu nezlepšujú.

Odborníci: Pri fundraisingu sú dôležité emócie a jasný cieľ

Dojímavé príbehy a žiadosti o príspevky sa na ľudí v súčasnosti „valia zo všetkých strán“. Na to, aby neziskové organizácie presvedčili darcu o tom, že jeho peniaze využijú najlepšie ako sa dá, je tak potrebné nielen dobré meno, ale aj vnútorné presvedčenie.
Regionálny rozvoj 09-06-2010

Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013

Eurofondy predstavujú pre krajinu veľké možnosti, ale aj veľkú výzvu. Slovensko, podobne ako iné členské štáty EÚ, však tieto finančné prostriedky stále vníma skôr ako dar. Z toho potom vyplýva, že projekty sa viac sústreďujú na kvantitu ako kvalitu, hodnotí Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) vo svojom projekte Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013.
Sociálna politika 14-01-2009

Dialóg s občanmi má byť „štrukturovaný“

Europoslanci chcú dať pevnú „štruktúru“ dialógu, ktorý EÚ a jej inštitúcie (ne)vedú s občianskou spoločnosťou. Presvedčivou väčšinou prijatá iniciatívna správa socialistickej poslankyne vyzýva Komisiu aj Radu, aby konali.
28-05-2008

M. Marinović: Srbské mimovládky potrebujú lepší imidž

Podoba budúcej srbskej vlády je pre občiansku spočnosť otázkou života a smrti, hovorí v rozhovore pre EurActiv.sk Milosav Marinović z organizácie YUSTAT Centre.
Podnikanie 30-01-2008

Mýty o CSR

Deborah Doane zo SSIR tvrdí, že je pekné myslieť si o dnešných spoločnostiach, že sú schopné prosperovať a zároveň prinášať úžitok. Nesmie sa však zabúdať na vážne obmedzenia výhod spojených s CSR, ktoré vytvára samotný trh.
Budúcnosť EÚ 09-08-2006

Budovanie Európy bez Európanov

Cieľom tejto analýzy bolo poskytnúť pohľad desiatich mimovládnych organizácií, ktoré reprezentujú celé spektrum európskej občianskej spoločnosti, a pokúsiť sa odpovedať na otázku, či môže byť Európa aj naďalej budovaná bez Európanov.
Veda a inovácie 20-01-2006

Chcú transparentnejšiu environmentálnu politiku

Parlament zmenil rozhodnutie Rady, aby zlepšil informácie a verejnú participáciu v rozhodovacom procese, týkajúcom sa environmentálnej politiky EÚ. Odmietol však dať mimovládnym organizáciám právo podať súdnu žalobu na členské štáty.
Rovnosť šancí 28-06-2005

Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky

Kolektív autoriek analyzuje rozšírenosť násilia, páchaného na ženách na Slovensku, rozoberá ho v kontexte oficiálnej politiky štátu. Venuje sa súvislostiam medzi výchovou a násilím páchaným na ženách. Analyzuje prístup médií a načrtáva úlohu mimovládnych organizácií.