TÉMA: nizkouhlikovy

Energetika 24-02-2014

Hodnotenie dlhodobej roly európskeho SET plánu

Spoločné výskumné centrum EÚ zverejnilo nový model, ktorým skúma nákladovo najefektívnejší mix technológií v Únii až do roku 2050.

Kritické kovy na ceste k dekarbonizácii energetiky EÚ

V prípade ôsmich chemických prvkov používaných v nízkouhlíkových technológiách hrozí podľa Spoločného výskumného centra Európskej komisie riziko ich kritického nedostatku.

Časť ministrov EÚ žiada ambicióznu klimatickú politiku

Ministri životného prostredia 13 krajín, medzi ktorými chýba Slovensko, a tiež viacero biznis lídrov sa pripojilo k výzve prijať ambiciózne energetické a klimatické ciele do roku 2030, reformovať systém obchodovania s emisiami a naštartovať cestu zeleného rastu.
Energetika 10-02-2011

Princ Charles o klimatických zmenách: Hráme nebezpečnú ruletu

Následník britského trónu včera v Bruseli ostro kritizoval skeptikov, ktorí popierajú klimatické zmeny. Podľa neho hrajú „nebezpečnú ruletu“ a majú „korozívny“ vplyv na verejnú mienku.