TÉMA: notre europe

Financovanie transeurópskych energetických infraštruktúr – minulosť, súčasnosť a perspektívy

Energetika je kritický sektor pre obnovu a rast v priemysle a hlavný hráč v stratégii dekarbonizácie EÚ v horizonte rokov 2020 a 2050. Transformácia európskeho energetického systému na nízkouhlíkový priemysel bude vyžadovať podstatné investície.
Budúcnosť EÚ 26-06-2006

Prechodné predsedníctvo?

Táto analýza prináša pohľad zvnútra na druhé predsedníctvo Fínska, ktoré preberá predsednícku stoličku EÚ po Rakúsku 1. júla 2006.
Budúcnosť EÚ 18-01-2006

Demokratizácia európskej demokracie

Analýza Stephena Bouchera, generálneho tajomníka Notre Europe, navrhuje identifikáciu nedostatkov tradičných i inovatívnych prístupov k organizácii debaty. Týmto spôsobom sa má zlepšiť verejná debata v EÚ a stanoviť línie výskumu a krokov v tejto oblasti.
Sociálna politika 18-01-2006

Sociálne dopady rozšírenia

Catherine Palpant, analytička Notre Europe, tvrdí, že Európska stratégia zamestnanosti, predstavená v roku 1997, ešte nepriniesla v desiatich nových členských krajinách presvedčivé výsledky.