TÉMA: NSRR

Regionálny rozvoj 05-12-2007

Eurfondy: 11 mld. eur máme konečne v suchu

Posledný a zároveň najmenší z programov Národného strategického referenčného rámca určený regiónu Bratislavy dostáva súhlas Európskej komsie. Cez 11 programov bude Slovensko čerpať eurofondy v nasledujúcich rokoch vo výške viac ako 11,3 mld. eur (376,5 mld. korún). Stále chýbajú manuály a čaká sa na prvé výzvy na predkladanie projektov.
Veda a inovácie 03-12-2007

Eurofondy: 40 mld. korún pre výskum a vývoj z EÚ

Viac ako miliardou eur prispeje v rokoch 2007-2013 na slovenský výskum a vývoj (VaV) Euróspka únia, ďalšia polmiliarda príde od štátu a z iných zdrojov. Celkovo sa do infraštruktúry VaV, centier excelencie, transferu poznatkov výskumu do praxe a infraštruktúry univerzít naleje asi 55,3 mld. korún. Bratislave sa ujde necelých 30%, zvyšok pôjde ostatným regiónom.
Regionálny rozvoj 11-10-2007

Pre Slovensko ďalšie dva programy do konca októbra

José Palma Andrés z DG Regio na konferencii MVRR potvrdil, že na "spadnutie" je schválenie operačných programov ESF - Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Bratislavský samosprávny kraj bude mať nakoniec kompetencie pre implementáciu eurofondov, tak ako ostatné VÚC. Program ministerstva hospodárstva dostal novú štruktúru a za rok a pol má Slovensko už piateho hlavného koordinátora eurofondov.
Regionálny rozvoj 01-10-2007

MVRR: K štyrom programom pribudnú čoskoro ďalšie tri

Dnes (1. októbra 2007) informoval minister regionálneho rozvoja Marian Janušek o výsledkoch pracovnej cesty širšej delegácie MVRR do Bruselu. Po jej skončení má Slovensko na konte schválené 4 z 11 programov pre eurofondy. Čoskoro vraj pribudnú už aj ESF programy pre ľudské zdroje a vzdelávanie.
Regionálny rozvoj 01-10-2007

O čom je Regionálny operačný program

Nebudú to výzvy na regeneráciu sídel, ale pre školskú infraštruktúru, ktoré sa spustia ako prvé z nedávno schváleného Regionálneho operačného programu. Ten sa zameriava na rozvoj mimobratislavských regiónov a EurActiv.sk sa na obsah programu pozrel bližšie.
Regionálny rozvoj 26-09-2007

Eurofondy: Brusel dáva zelenú ďalším slovenským programom

Dnes sa očakáva schválenie Regionálneho operačného programu a Operačného programu Technická pomoc Európskou komisiou.
Doprava 24-09-2007

Programy Informatizácia spoločnosti a Doprava definitívne schválené

Európska komisia oficiálne schválila 17. a 18. septembra 2007 prvé dva zo série 11 operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007-2013. Ide o Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) a Operačný program Doprava (OPD). Ministerstvo financií tvrdí, že už tento rok zverejní prvú výzvu na predkladanie projektov z informatizácie.
Regionálny rozvoj 19-09-2007

ROP: kompetencie pre VÚC sú folkór rokovaní županov a premiéra

17.- 18. septembra 2007 sa v Trenčíne zišli predsedovia samosprávnych krajov (SK-8) a došlo tiež na avizované stretnutie s premiérom. Témou boli regionálne cesty a riadenie ROP 2007-2013, kde si regióny dlhodobo nerozumejú s MVRR. Júlová verzia programu ROP hovorí už o novembrových výzvach na regeneráciu sídel, ktorú majú mať kraje na starosti.
Regionálny rozvoj 17-09-2007

Finále programovania eurofondov

Autori analýzy sa pozreli bližšie na konečnú verziu národného rámca i nových programov pre roky 2007-2013. Z hľadiska MVO je schválený NSRR o čosi lepší ako jeho verzia z mája 2006, a to hlavne vďaka EK.
Regionálny rozvoj 20-08-2007

M. Janušek: Financie pre regióny sú indikatívne, prvoradá bude kvalita projektov

17. augusta 2007 Slovensko ukončilo oficiálne rokovanie s Európskou komisiou o otázke Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 - 2013. Pre otázky EurActiv.sk si našiel čas minister výstavby a regionálneho rozvoja, Marian Janušek (SNS).
Regionálny rozvoj 17-08-2007

Príprava na eurofondy: výhrady samosprávnych krajov

Medzi župami a MVRR, ktoré koordinuje prípravu na nové eurofondy, to mediálne výrazne iskrí. EurActiv prináša sumár výhrad slovenských samosprávnych krajov zo začiatku augusta 2007.
Regionálny rozvoj 17-08-2007

Eurofondy: oficiálna bodka za NSRR po 8 mesiacoch

Dnes blahoželali Slovensku obaja komisári - Danuta Hübner i Vladimír Špidla. Zodpovedajú za štrukturálne fondy a Slovensko sa pripojilo k 22 štátom z EÚ-27, ktorým Komisia odobrila ich strategický referenčný rámec na roky 2007-2013. Čerpanie 11,36 mld. je teda na dosah, čakáme výzvy v prvých programoch.
Regionálny rozvoj 16-08-2007

Eurofondy 2007-2013: Rámec má zelenú, práce na 7 programoch pokračujú

7. augusta 2007 Komisia ukončila vyjednávanie o strategickom rámci a kývla aj štvorici operačných programov, ktoré sa možno spustia už o mesiac v septembri. Zajtra urobí Komisia za tým oficiálnu bodku, keď NSRR podpíšu zodpovední komisári Hübner a Špidla.
Regionálny rozvoj 07-08-2007

Eurofondy 2007-2013: Rámec má požehnanie Komisie

Nedošlo na chmúrne predpovede niektorých regionálnych politikov a Slovensko má dnešným dňom Národný strategický referenčný rámec na roky 2007-2013, s ktorým súhlasí aj Komisia. Tento kľúčový dokument nastavuje čerpanie 11,3 mld. eur zo štrukturálnych a Kohézneho fondu EÚ. Upresní ho ešte 11 operačných programov, z ktorých sa prvé definitívne schvália už o mesiac.
Rozvojová politika 03-08-2007

Eurofondy: Spor o kompetencie – odborný, či politický?

Kompetenčný spor medzi MVRR a samosprávnymi krajmi stále trvá, šéfovia krajov žiadajú od premiéra nápravu a sťažujú sa na nedostatok informácií o posledných verziách programov.
Regionálny rozvoj 20-07-2007

Eurofondy: informatizácia bez zdravotníctva

Finálna verzia operačného programu Informatizácia spoločnosti nebude v Bruseli schválená skôr ako v auguste.
Regionálny rozvoj 03-07-2007

V4, Bulharsko a Rumunsko o nových eurofondoch

Minulý týždeň sa stretli čelní predstavitelia rezortov krajín Višegrádu a nových členov Únie zodpovední za eurofondy.
Regionálny rozvoj 03-07-2007

Eurofondy 2007-2013: Slovensko pred prijatím NSRR

MVRR včera informovalo, že aktualizovanú podobu Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013 vrátilo Komisii a očakáva od Bruselu jeho skoré schválenie.
Regionálny rozvoj 28-06-2007

Eurofondy: nový zoznam oprávnenosti samospráv

Marian Janušek a MVRR začiatkom júna rozhodli o novom zozname obcí a ich oprávnenosti pre jednotlivé typy eurofondov.
Regionálny rozvoj 11-06-2007

Eurofondy: na vrátenom NSRR sa stále pracuje

Vláda minulý týždeň schválila ďalšiu kvartálnu správu o pripravenosti na eurofondy 2007-2013. Slovensko chce pred Komisiu predstúpiť s dokumentom, ktorý by nám už nevrátila s ďalšími pripomienkami. Od opozície znejú kritické hlasy k meškaniu čerpaniu nových eurofondov.
Regionálny rozvoj 04-06-2007

Séria konferencií MVRR venovaných eurofondom už v júni

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja organizuje od polovice júna sériu regionálnych konferencií venovaných výmene skúseností pri využívaní štrukturálnych fondov.
Regionálny rozvoj 23-05-2007

Vládu zaujíma transparentnosť eurofondov

Vláda dnes schválila dokument, ktorý sa venuje transparentnosti v nakladaní s novými eurofondami a popisuje určité minimálne požiadavky kladené na zaangažovaných riadiacich aktérov.
Regionálny rozvoj 18-05-2007

MVRR odmieta Csákyho kritiku prípravy čerpania nových eurofondov

Pál Csáky, predseda opozičnej SMK, informoval, že Slovensku sa tento rok nepodarí čerpať žiadne peniaze z eurofondov 2007-2013. Ministerstvo výstavby vyjadruje počudovanie nad jeho tvrdením.
Vzdelávanie 10-05-2007

Miliardy z eurofondov pre slovenské školstvo

V Bratislave sa o týždeň uskutoční seminár o operačných programoch v oblasti školstva.