TÉMA: nuklearna

Vonkajšie vzťahy 29-06-2015

Dohoda o iránskom jadrovom programe je veľmi blízko

Politická dohoda má byť hotová v priebehu nasledujúcich dní. Žiadny iný deadline už nebude, tvrdí šéfka európskej diplomacie Mogheriniová.
Energetika 09-10-2013

Štátna pomoc pre jadro asi zostane po starom

Úmysel niektorých členských štátov Únie uľahčiť poskytnutie štátnej pomoci pre nové atómové elektrárne nezískal v Európskej komisii podporu.
Energetika 27-09-2013

Odborníci diskutovali o význame jadrovej energie

IAEA vo svojej aktualizovanej projekcii pribrzdila projekcie rastu kapacity jadrovej energie. Na konferencii v Bratislave zástupcovia priemyslu, verejnej správy i akadémie hovorili o aspektoch rozvoja a bezpečnosti tohto sektora energetiky.
Vonkajšie vzťahy 17-09-2013

Nehoda v atómovej elektrárni Fukušima Daiči: Reakcia OECD/NEA v jadrovej bezpečnosti a poučenia

Agentúra pre jadrovú energiu (NEA), ktorá pôsobí v rámci OECD, zverejnila správu o aktivitách, ktoré členovia agentúry a stále technické výbory prijali v reakcii na nehodu v japonskej elektrárni Fukušima Daiči v marci 2011.
Jadrová energia 15-08-2013

Štátna pomoc pre jadro rozdeľuje EÚ

Úprava pravidiel pre podporu nových atómových elektrární zo štátnych rozpočtov, ktorej návrh Komisia zverejní pravdepodobne koncom septembra, by mohol vyvolať ostré strety medzi členskými štátmi.
Energetika 05-08-2013

EK konzultuje poistenie a odškodnenie pri nehodách jadrových elektrární

Brusel spustil konzultáciu ako by bolo možné zlepšiť situáciu potenciálnych obetí jadrovej nehody v Európe v rámci kompetencií EÚ. Komisia zbiera názory na potrebu spoločných pravidiel na úrovni EÚ v otázke poistenia a kompenzácie za jadrové nehody v EÚ.
Jadrová energia 16-07-2013

ÚJD: Revidovať smernicu o jadrovej bezpečnosti je predčasné

V predbežnom stanovisku k novele smernice o jadrovej bezpečnosti ÚJD uvádza, že je predčasná a poukazuje na rozširovanie kompetencií Komisie. Boli to pritom členské štáty, ktoré Komisiu poverili preskúmaním existujúcich predpisov a navrhnutím zlepšení.
Jadrová energia 12-07-2013

Správa o stave svetového nukleárneho priemyslu 2013

V roku 2012 došlo k historickému medziročnému poklesu vo výrobe elektriny z jadra, a to o 7 %, uvádza sa v novej správe o stave sektora jadrovej energie. V Číne, Nemecku, Indii a Japonsku sa zároveň minulý rok prvýkrát vyrobilo viac elektriny z obnoviteľných zdrojov energie než z jadra.
Jadrová energia 02-07-2013

Britský priemysel apeluje na Brusel v prospech jadrovej renesancie

EÚ má prestať „prekrúcať“ trh s energiami v prospech obnoviteľných zdrojov a umožniť členským štátom rozhodnúť o vlastných dekarbonizačných stratégiách, tvrdí Konfederácia britského priemyslu. Na Komisiu apeluje, aby povolila výstavbu novej atómovej elektrárne, ktorá vyžaduje masívne dotácie.
Fosílne palivá 18-06-2013

Spolupráca V4 a Japonska v jadre pokračuje

Lídri krajín V4 a Japonska potvrdili prehlbovanie spolupráce v oblasti energetiky, najmä v jadrovej bezpečnosti. Podľa premiéra Roberta Fica si s Tokiom chceme nielen vymieňať informácie, ale tiež poskytovať služby iným krajinám. Premiéri V4 sa tiež venovali vytvoreniu regionálneho trhu s plynom.
Energetika 14-06-2013

Komisia chce povinne preskúmať atómové elektrárne každých šesť rokov

V rámci úpravy smernice o jadrovej bezpečnosti Európska komisia navrhuje povinné preskúmanie elektrární každých 6 rokov, verejnosť má mať príležitosť zúčastniť sa procesu udeľovania nových licencií. Podľa environmentalistov nové pravidlá veľa nezmenia.
InzerciaKomerčný obsah
Jadrová energia 23-05-2013

Slovenské elektrárne ukončili plánovanú odstávku v Bohuniciach

Jaslovské Bohunice/Bratislava, 23. mája 2013 – Prifázovaním prvého turbogenerátora ukončili Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, včera popoludní generálnu opravu 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.
Energetika 17-05-2013

Súkromný sektor bude hrať v budúcnosti jadrovej energie významnú rolu

Ayhan Evrensel vysvetlil aké faktory i potenciálne prekážky musia vziať do úvahy investori pri atómových elektrárňach. Hovoril o projekciách rozvoja jadrovej energie aj o novom akčnom pláne, ktoré krajiny IAEA prijali.
Fosílne palivá 16-05-2013

Pre energetickú politiku EÚ je kľúčová rovnováha medzi cieľmi

Klimatická politika síce nezmizla, ale dnešný prístup EÚ k energetike je viac vyvážený, smerom k iným cieľom ako je bezpečnosť dodávok a konkurencieschopnosť, uviedol Friedbert Pflüger. Veľké zmeny očakáva na trhu s plynom. Naopak, nepredpokladá veľkú expanziu jadra v Európe, obzvlášť nie v krajinách bojujúcich s krízou.
Jadrová energia 16-05-2013

V jadrovej energetike treba pochopiť dôvody rozhodnutí

Keďže jadro bude naďalej základom energetickej politiky SR je potrebné uskutočniť otvorenú diskusiu o všetkých súvisiacich aspektoch využívania tohto zdroja energie, kam patrí tvorba pracovných miest, environmentálne prínosy, ale aj bezpečnostné a finančné riziká.
Jadrová energia 15-05-2013

Štáty na jadro nezanevreli, ale prispôsobujú plány

V EÚ sa v súčasnosti stavajú štyri bloky jadrových elektrární, z toho dva v Mochovciach. Žiaden z projektov sa nevyhol meškaniam ani navýšeniu pôvodných rozpočtov - vo Francúzsku dokonca z €2,3 mld. na súčasných €8,5 mld.
Energetika 13-05-2013

Európske odvetvie elektriny z jadra – trendy a príležitosti

Naplnenie energetických potrieb a zároveň dosiahnutie bezpečnosti dodávok i minimalizácia emisií uhlíka sú kľúčové výzvy, ktorým čelí väčšina krajín. Hoci podpora pre jadro v Európe je opäť na vzostupe, význam, ktorý mu jednotlivé krajiny pripisujú, sa značne líši.
Jadrová energia 13-05-2013

Slovensko môže byť lídrom vo výrobe elektriny z jadra v Únii

EK zastáva neutrálny postoj k budúcnosti energie z jadra, avšak plány štátov Únie potvrdzujú, že viaceré z nich s týmto nízkoemisným zdrojom počítajú a mienia ho rozvíjať. Slovensko by sa dokonca mohlo dostať na čelo európskeho rebríčka podielu výroby elektriny z jadra.
Energetika 05-04-2013

Elektrina z jadra zachraňuje milióny životov, tvrdia vedci

Dvojica amerických vedcov v novej štúdií tvrdí, že jadrová energia celosvetovo predišla v priemere 1,84 miliónom úmrtí spojených so znečistením ovzdušia tým, že nahradila fosílne palivá. Atómové elektrárne ušetrili asi 64 gigaton emisií ekvivalentných CO2.
Energetika 22-03-2013

Británia mieni jadro dotovať tak ako obnoviteľné zdroje

Londýn plánuje investície do nízkoemisnej výroby energie z jadra podporiť formou výkupných cien. To by ale mohlo byť v rozpore s pravidlami EÚ, tvrdia zástancovia OZE.
Jadrová energia 20-03-2013

Pri vyraďovaní jadrových elektrární sa má posilniť kontrola

Výbor Európskeho parlamentu podporil predĺženie finančnej pomoci na vyraďovanie atómových elektrární pre Bulharsko, Litvu a Slovensko s niekoľkými podmienkami. Zamerali sa najmä na posilnenie kontroly a zaistenia jadrovej bezpečnosti.
Jadrová energia 19-03-2013

EBRD a Euratom prispejú Ukrajine na modernizáciu atómových elektrární

Jadrové elektrárne na Ukrajine plne nespĺňajú všetky medzinárodné štandardy bezpečnosti, uviedla Európska banka pre obnovu a rozvoj. Zmeniť by sa to malo do konca roka 2017 aj vďaka pôžičke od EBRD a Euratomu. Podľa oponentov sa za tým skrýva predĺženie životnosti starých reaktorov.
Energetika 11-03-2013

Výročie Fukušimy pripomínajú protesty a žaloby

Dva roky od havárie vo Fukušime EÚ stále hodnotí stav a pokrok v bezpečnosti jadrových elektrární. V Japonsku si katastrofu pripomenuli aj protestmi a hromadnou žalobou.

Jadrová nehoda by Francúzsko stála asi 430 miliárd eur

Verejný Inštitút ochrany pred rádioaktívnym žiarením a jadrovej bezpečnosti vydal prvú štúdiu možných nákladov veľmi vážnej jadrovej havárie jedného z 58 reaktorov v krajine.