TÉMA: NUTS

Ekonomika 05-10-2020

Slovenské regióny v európskej štatistike

Bratislavský región vyniká v EÚ pôrodnosťou, vzdelanosťou a výškou HDP na hlavu. Východné Slovensko má najmenej starších rodičiek a menej detí v materských školách.
Ekonomika 13-03-2012

Bratislavský región je piaty najbohatší v EÚ

Európsky štatistický úrad Eurostat dnes zverejnil poradie najbohatších regiónov Európskej únie za rok 2009. Bratislavský z neho vyšiel ako piaty najbohatší. Jeho HDP na obyvateľa dosahuje 178 % z európskeho priemeru.
Ekonomika 26-05-2006

Regionálne rozdiely v Únii a SR

Regionálne rozdiely regiónov EÚ sú obrovské. Najbohatší je región vnútorného Londýna s 278% priemeru EÚ, na opačnom konci je poľský región Lubelskie s 33% priemeru EÚ-25, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa.