TÉMA: o

Nový zákon o odpadoch: Smerujeme k monopolizácii?

Od 1.1.2016 začne platiť nový Zákon o odpadoch. Zaujíma Vás, čo tento zákon zmení? Pokúsime sa popísať zmeny, ktoré prináša nový Zákon o odpadoch v súvislosti s obcami, zberovými spoločnosťami a spracovateľmi odpadov a ktoré zaujali nás.

Kongresy, stánky a darované perá

Niekoľko poznámok k novej farmaceutickej legislatíve
Ekonomika 30-03-2009

Nedostatky Smernice o platobných službách

Európskej Smernici o platobných službách hrozí nebezpečenstvo vytvorenia legislatívneho labyrintu, varuje profesorka Maria Chiara Malagutiová z Európskeho inštitútu pre kreditný výskum (ECRI).
Vzdelávanie 17-10-2008

Pripomienky k novele zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.

Dňa 13. 10. 2008 bola ministrom školstva SR predložená do medzirezortného pripomienkového konania novela zákona č. 131/2002 o VŠ.