TÉMA: obcanov

InzerciaKomerčný obsah
Budúcnosť EÚ 15-05-2014

Dotačný program Európa pre občanov je aktuálnejší vďaka ukrajinskej kríze

4. jún 2014 - oficiálne potvrdená uzávierka na predkladanie projektov v novom programovom období Európy pre občanov na roky 2014-2020!
InzerciaKomerčný obsah
Budúcnosť EÚ 17-04-2014

Dotačný program Európa pre občanov pre roky 2014 – 2020 je oficiálne schválený

V pondelok 14. apríla 2014 bol Radou Európy finálne schválený nový sedemročný program EÚ „Európa pre občanov 2014 – 2020“ s rozpočtom takmer 185,5 mil. Eur.

Uspela prvá európska iniciatíva občanov

Európska komisia sa zaväzuje pozitívne reagovať na prvú úspešnú občiansku iniciatívu - Right2Water. Vyše milión občanov žiada od únie legislatívne potvrdenie práva na vodu ako základného ľudského práva.
Budúcnosť EÚ 18-02-2013

EÚ môže vrátiť Strednej Európe diverzitu

Skúsenosť Strednej Európy je, že modernita vždy znamenala zjednodušenie politickej a kultúrnej komplexnosti. EÚ je vraj šancou toto prekonať.
Budúcnosť EÚ 15-02-2013

Občan – hýbateľ

Nové technológie budú úlohu občana v tvorbe politík významne posilňovať. Platí to aj o európskej úrovni, ktorej administratíva otvorenejšia občianskym iniciatívam ako národné, tvrdí Vladimír Šucha z JRC.
Slovensko v EP 24-10-2012

Rok 2013 bude o eurobčanovi

Parlament vyhlásil rok 2013 Európskym rokom občanov. Má pomôcť zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EÚ vyplývajú.
11-07-2012

Program Európa pre občanov je zaujímavý diverzitou projektov

Program Európa pre občanov ponúka široké možnosti, ale napríklad univerzity či náboženské organizácie si neuvedomujú prepojenie na programové oblasti, hovorí riaditeľka Európskeho kontaktného bodu Mirka Ľachká.
10-07-2012

Oficiálne družby miest prerastajú do osobných vzťahov

Spočiatku rozpačité reakcie sa menia na pozitívne prekvapenie a vytvorenie skutočnej väzby na Slovensko, hovorí o skúsenostiach so zahraničnými návštevníkmi v rámci družobných partnerstiev miest a obcí Dana Kmeťová, vedúca kancelárie primátora mesta Brezno.
Podnikanie 10-07-2012

Medzinárodné družby miest a obcí: Skúsenosti a trendy

Združenie miest a obcí Slovenska zmapovalo stav a trendy v medzinárodných partnerstvách samospráv na Slovensku.

Európa na obraz občanov: Aké sú možnosti?

Antitézou „nanútenia Európy zhora“, z Bruselu, je snaha o pestovanie pocitu spolupatričnosti cez autentické medziľudské kontakty. Grantový komunitárny program Európa pre občanov tento proces podporuje finančne.
Slovensko v EP 15-05-2012

EÚ sa nesmie vzďaľovať od túžob občanov

Európska iniciatíva občanov je už realitou, prvé zaregistrované podnety pribúdajú. Europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH) hovorí o očakávaniach a úskaliach v súvislosti s týmto novým nástrojom participatívnej demokracie.
Regionálny rozvoj 09-06-2007

Samospráva: eurofondy pre družobné kontakty

Ministerstvo kultúry zverejnilo informácie o aktuálnych opatreniach a termínoch pre predkladanie žiadosti o dotácie z komunitárneho programu Európa pre občanov.
Regionálny rozvoj 10-04-2006

Dotazníkový prieskum o informovaní o EÚ v regióne Banskej Bystrice

REIC Banská Bystrica, ktoré je súčasťou regionálnej siete Europe Direct, uskutočnilo prieskum medzi občanmi a návštevníkmi informačného centra s cieľom zistiť ich názory, postrehy a požiadavky v oblasti informovanosti o záležitostiach Európskej únie a zároveň s cieľom zlepšiť úroveň služieb, ktoré REIC Banská Bystrica poskytuje pre svoje cieľové skupiny v regióne Banská Bystrica.