TÉMA: obce

Ekonomika 25-04-2019

Eurofondy a náročné pravidlá: Ako samosprávam uľahčiť čerpanie?

Ak chcú mestá a obce úspešne čerpať eurofondy, nemôžu čakať na vyhlásenie výziev, ale pripravovať vlastné projekty do zásoby. Štát by mal zase zjednodušiť pravidlá verejného obstarávania a do nového programového obdobia znížiť počet operačných programov.
Ekonomika 08-12-2017

Viceprezident EIB: Zafinancujeme len obce so zdravými rozpočtami

Na Slovensku vytvoríme poradné minicentrum, oznámil v rozhovore s portálom EURACTIV.gr VAZIL HUDÁK z Európskej investičnej banky.
InzerciaKomerčný obsah
Energetika 07-04-2014

Slovenské elektrárne zabezpečia 33 obciam audit a návrh rekonštrukcie verejného osvetlenia

Bratislava – 7. apríla 2014 - Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, prostredníctvom svojho nadačného fondu spravovaného Nadáciou Pontis, poskytnú v rámci grantového kola EKOOBEC riešenie pre modernizáciu verejného osvetlenia 33 obciam. Nefinančné granty v podobe auditu verejného osvetlia a návrhu jeho rekonštrukcie budú realizované od apríla tohto roku. Táto iniciatíva je súčasťou dlhodobého programu Energia pre krajinu, ktorý Slovenské elektrárne začali realizovať v roku 2008.
Obehová ekonomika 13-11-2012

Separovaný zber treba prispôsobiť špecifikám a ďalej rozvíjať

Predstavitelia samospráv i firiem potvrdili, že medzi hlavné podmienky kvalitného systému separovaného zberu odpadov od občanov patrí zohľadnenie lokálnych špecifík, dôkladná analýza, kvalitné predpisy, osveta a motivácia občanov a tiež finančná podpora pre ďalší rozvoj systému.
Podnikanie 10-07-2012

Medzinárodné družby miest a obcí: Skúsenosti a trendy

Združenie miest a obcí Slovenska zmapovalo stav a trendy v medzinárodných partnerstvách samospráv na Slovensku.
Obehová ekonomika 14-02-2012

Podporujeme rozšírenú zodpovednosť výrobcov tak, ako navrhuje smernica

Podľa riaditeľky oprávnenej organizácie ENVI-PAK je dôležité uplatňovať rozšírenú zodpovednosť výrobcov za odpady v obaloch v plnom rozsahu. Poukázala na potrebu stabilnej odpadovej legislatívy, výhody priamej podpory separovaného zberu v mestách a obciach a tiež získavanie skúseností v rámci partnerskej siete PRO EUROPE.
InzerciaKomerčný obsah
Obehová ekonomika 07-10-2011

Najlepšie separujúcim mestom je Liptovský Mikuláš

Na konferencii Samospráva a separovaný zber 2011, ktorú zorganizovala oprávnená organizácia ENVI-PAK, prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce v SR. Víťazi si rozdelili ceny v hodnote 10.500 eur.
InzerciaKomerčný obsah
Obehová ekonomika 07-10-2011

Samosprávy vítajú rozhodnutie priemyslu finančne sa podieľať na triedenom zbere odpadov

Pripravovaná odpadová legislatíva a budúcnosť financovania triedeného zberu v mestách a obciach boli nosné témy druhého ročníka konferencie Samospráva a separovaný zber 2011. Priemysel prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK deklaroval vôľu naďalej rozširovať priamu podporu separovaného zberu v mestách a obciach na Slovensku. Zástupcovia Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia informovali reprezentantov viac než 200 slovenských miest a obcí o zmenách, ktoré do odpadového hospodárstva samospráv vnesú nový pripravovaný zákon o odpadoch a nový program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015.
Európa 2020 18-08-2011

Dediny na stope budúcnosti

V tohtoročnej súťaži Dedina roka, ktore cieľom je predstaviť úspešné postupy obnovy vidieka, zlepšovania kvality životného prostredia a rozvoja obcí, súťaží 21 slovenských dedín. Víťaz bude mať právo zúčastniť sa aj európskej súťaže. Hlasovanie prebieha aj na internete.
Regionálny rozvoj 30-11-2010

Komunálne voľby už majú svojich víťazov

Túto sobotu sa na Slovensku uskutočnili šieste komunálne voľby od vzniku samostatného Slovenska. Občania si v nich zvolili 2907 primátorov, či starostov mestských častí a 21020 poslancov, ktorí budú určovať miestne politické dianie na ďalšie štyri roky. Volebná účasť sa dosiahla okolo 50 percent.
Regionálny rozvoj 31-08-2010

Využívanie eurofondov brzdí nedostatočné zabezpečenie spolufinancovania

Kvôli nastaveniu podmienok na národnej úrovni majú mnohé obce problém so zabezpečením spolufinancovania nákladnejších investičných projektov. Prednedávnom kvôli tomu dokonca takmer zlyhala realizácia cezhraničného projektu spolupráce medzi maďarskými a slovenskými regionálnymi rozvojovými agentúrami (RRA), priznala pre EurActiv riaditeľka RRA Nitra Petra Klimo- Zlatošová.
Podnikanie 07-06-2010

Samosprávy čelia ťažkým časom

Dopady krízy sa prejavujú v plnej miere. Mestá a obce, ktoré ale pristúpili k prijatiu efektívnych opatrení vo svojom hospodárení prekonávajú toto ťažké obdobie lepšie. Napriek tomu však bude potrebné, aby vláda v tomto roku zmiernila výrazný prepad výnosu dane z príjmov pre mestá a obce, uvádza v rozhovore pre EurActiv predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora.
Regionálny rozvoj 26-02-2010

Menšie slovenské obce sú pri čerpaní eurofondov znevýhodnené

Obce, ktoré čerpajú prostriedky z Programu rozvoja vidieka si musia do svojich nákladov zarátať aj 19-percentnú daň DPH. Tá je totiž v tomto programe kvalifikovaná ako neoprávnený náklad a nedá sa preto odpočítať.
Regionálny rozvoj 12-08-2009

Nemecko: municipality chcú kontrolu nad miestnou energetikou

Viaceré nemecké mestá a obce sa snažia získať znovu kontrolu nad výrobou energie. V médiách prebieha diskusia o výhodách municipalít a veľkých energetických firiem.
18-09-2008

OP KaHR 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky (KaHR–22VS-0801)

Obce a mestá Košického, Prešovského, Banskobystrického, Žilinského, Trenčianskeho, NItrianskeho a Trnavského kraja sa môžu, v rámci výzvy OP KaHR zameranej na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, do 13. februára 2009 uchádzať o NFP až vo výške 250 tisíc EUR.
Verejná správa 24-01-2008

Stránky slovenských miest a obcí sú chudobné na informácie

Transparency International Slovensko uskutočnilo monitoring internetových stránok samospráv. Výsledky vypovedajú o tom, že slovenské obce mestá nevyužívajú internet do tej miery, ako by mali.
Regionálny rozvoj 03-04-2007

V regionálnom rozvoji chýbajú väzby medzi miestnou a regionálnou samosprávou

Medzi žiadateľmi o projekty z eurofondov budú v hojnej miere zastúpené samosprávy miest a obcí, ako aj ich združenia.
Regionálny rozvoj 17-10-2006

V. Nižňanský: decentralizované Slovensko je jediným dlhodobo udržateľným riešením

12. októbra 2006 sa v Bratislave konala konferencia Komunálny manažment 2006. Jej úvodná časť sa venovala už pravidelne téme, ktorá je pre naše samosprávy vysoko aktuálna - decentralizácii verejnej správy.
Ovzdušie 11-10-2006

Komunálny manažment 2006: Kde hľadať zdroje a ako ich využívať?

Na konferencii Komunálny manažment 2006 sa tretí raz stretnú ľudia zo samosprávy, projektoví manažéri, finančníci a konzultanti zaujímajúci sa o komunálne a regionálne projekty. Konferencia sa koná 12. októbra 2006 v Bratislave.
Ekonomika 13-07-2004

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) vydalo novú publikáciu o programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Publikácia stručne vysvetľuje význam a štruktúru tohto typu dokumentu a načrtáva základné metodické tézy týkajúce sa jeho prípravy.