TÉMA: obchodovanie s emisiami

Energetika 30-04-2018

Ak má EÚ dosiahnuť klimatické ciele, cena uhlíka bude štvornásobná

Ak Európska únia zosúladí svoje emisné ciele s Parížskou klimatickou dohodou, ceny uhlíka v EÚ sa do roku 2021 zdvojnásobia a do roku 2030 dosiahnu svoj štvornásobok - 55 eur za tonu. Tvrdí to think-tank Carbon Tracker.
Ekonomika 04-05-2006

Znížené ceny CO2 otestujú politiku EÚ

Správy, že v šiestich krajinách EÚ bolo emitovaného menej CO2, než povoľujú pridelené kvóty, viedli minulý týždeň k prudkému zníženiu cien. Pozornosť sa preto zameriava na ďalšie kolo alokačných plánov EÚ na emisie, ktoré sa plánuje na 30. jún.