TÉMA: obchodovanie

Sociálna politika 26-06-2003

O ľudskom otroctve

Autori tejto analýzy obchodovania s ľuďmi tvrdia, že možno smerujeme k bodu, v ktorom sa po páde komunizmu počet ľudí v otroctve na celom svete vyrovná počtu otrokov, aký bol v Amerike po ich dovezení z Afriky pred 450 rokmi.