TÉMA: obcianstvo

Sociálna politika 29-09-2005

Občianstvo EÚ a imigrácia v španielskom kontexte

Autorka sa zaoberá zmenou Španielska z krajiny, tradične vysielajúcej pracovné sily, na tzv. imigračnú krajinu a vplyvom tejto zmeny na španielsku spoločnosť v súvislosti s integráciou imigrantov. Na príklade latinskoamerických pracovníkov v Španielsku vysvetľuje imigračnú politiku vlády Josého Zapatera.
24-08-2005

15-miliónový národ v 10-miliónovej krajine

Na maďarskej politickej scéne už dlhé roky rezonuje na jednom z prvých miest záujmu otázka etnických Maďarov žijúcich v susedných štátoch. Posledným vyvrcholením v tejto oblasti sa stalo minuloročné referendum o udelení dvojitého občianstva zahraničným Maďarom.
Budúcnosť EÚ 11-08-2005

Co znamená dánská výjimka z evropského občanství

Dánske kráľovstvo sa európskej spolupráce nezúčastňuje v plnom rozsahu. Po negatívnom výsledku referenda o Maastrichtskej zmluve v júni 1992 si vyjednalo štyri výnimky (opt-outs): zo spoločnej meny euro, spolupráce v oblasti justície a vnútra, obranných aspektov Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a európskeho občianstva.

Evropské občanství jako faktor tvorby společné evropské obrany

Európske občianstvo ako súbor niekoľkých spoločných práv občanov členských štátov pochopiteľne nemá priamy vplyv na obranyschopnosť Európskej únie. Z pohľadu konštruktivistickej teórie sa však občianstvo môže stať cenným príspevkom na ceste k jednotnej európskej obrane.
Budúcnosť EÚ 29-07-2005

Evropská identita jako předstupeň občanství EU

Existencia európskeho občianstva si okrem iného vyžaduje tieto predpoklady: existenciu európskej identity, hrdosť, vyplývajúcu zo skutočnosti zdieľania európskeho občianstva (s ďalšími ľuďmi) a ochota pristúpiť a podradiť sa aj vybraným povinnostiam, vyplývajúcim z európskeho občianstva.
Rovnosť šancí 28-07-2005

Rovnost evropských občanů v praxi – Romové a kočovníci

Napriek tomu, že Európska únia bojuje proti väčšine foriem diskriminácie, sama de facto nepriamo diskriminuje niektorých svojich občanov, a to predovšetkým tých, ktorí sa môžu najmenej brániť, pretože práve ich chudoba či nízka vzdelanosť, ktoré sú hlavnými dôvodmi tejto diskriminácie, im ich pozíciu výrazne komplikuje. Prináša európske občianstvo rovnaké výhody všetkým občanom EÚ?
Budúcnosť EÚ 25-07-2005

Evropský občan a veřejná správa

Autor sa venuje otázke európskeho občianstva v kontexte európskej politickej integrácie a komunitárneho práva. Vykresľuje vnímanie občianstva v rôznych národných podobách a analyzuje jeho zakotvenie v návrhu Ústavnej zmluvy pre Európu.
Budúcnosť EÚ 01-05-2003

Vytváranie európskeho občianstva

Význam myšlienky európskeho občianstva v súčasnosti narastá. Idea európskej jednoty ako garancie mieru a spravodlivosti bola po stáročia protiváhou európskeho rozdelenia, rovnováhy mocenskej politiky a častých vojen.
Budúcnosť EÚ 30-11-1999

Skutočne občan?

Analýza tvrdí, že návrh európskej ústavy urobí EÚ omnoho efektívnejšou, demokratickejšou a jej obyvatelia sa stanú občanmi v plnom politickom zmysle toho slova.