TÉMA: obcianstvo Archives

 • Co znamená dánská výjimka z evropského občanství

  Názor | Budúcnosť EÚ 11-08-2005

  Dánske kráľovstvo sa európskej spolupráce nezúčastňuje v plnom rozsahu. Po negatívnom výsledku referenda o Maastrichtskej zmluve v júni 1992 si vyjednalo štyri výnimky (opt-outs): zo spoločnej meny euro, spolupráce v oblasti justície a vnútra, obranných aspektov Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a európskeho občianstva.

 • Evropské občanství jako faktor tvorby společné evropské obrany

  Názor | Zahraničie a bezpečnosť 01-08-2005

  Európske občianstvo ako súbor niekoľkých spoločných práv občanov členských štátov pochopiteľne nemá priamy vplyv na obranyschopnosť Európskej únie. Z pohľadu konštruktivistickej teórie sa však občianstvo môže stať cenným príspevkom na ceste k jednotnej európskej obrane.

 • Evropská identita jako předstupeň občanství EU

  Názor | Budúcnosť EÚ 29-07-2005

  Existencia európskeho občianstva si okrem iného vyžaduje tieto predpoklady: existenciu európskej identity, hrdosť, vyplývajúcu zo skutočnosti zdieľania európskeho občianstva (s ďalšími ľuďmi) a ochota pristúpiť a podradiť sa aj vybraným povinnostiam, vyplývajúcim z európskeho občianstva.

 • Rovnost evropských občanů v praxi – Romové a kočovníci

  Názor | Rovnosť šancí 28-07-2005

  Napriek tomu, že Európska únia bojuje proti väčšine foriem diskriminácie, sama de facto nepriamo diskriminuje niektorých svojich občanov, a to predovšetkým tých, ktorí sa môžu najmenej brániť, pretože práve ich chudoba či nízka vzdelanosť, ktoré sú hlavnými dôvodmi tejto diskriminácie, im ich pozíciu výrazne komplikuje. Prináša európske občianstvo rovnaké výhody všetkým občanom EÚ?

 • Evropský občan a veřejná správa

  Názor | Budúcnosť EÚ 25-07-2005

  Autor sa venuje otázke európskeho občianstva v kontexte európskej politickej integrácie a komunitárneho práva. Vykresľuje vnímanie občianstva v rôznych národných podobách a analyzuje jeho zakotvenie v návrhu Ústavnej zmluvy pre Európu.

 • Vytváranie európskeho občianstva

  Názor | Budúcnosť EÚ 01-05-2003

  Význam myšlienky európskeho občianstva v súčasnosti narastá. Idea európskej jednoty ako garancie mieru a spravodlivosti bola po stáročia protiváhou európskeho rozdelenia, rovnováhy mocenskej politiky a častých vojen.

 • Skutočne občan?

  Názor | Budúcnosť EÚ 30-11-1999

  Analýza tvrdí, že návrh európskej ústavy urobí EÚ omnoho efektívnejšou, demokratickejšou a jej obyvatelia sa stanú občanmi v plnom politickom zmysle toho slova.