TÉMA: oblasti

Základom bezpečnosti má byť výmena informácií

Európska komisia zverejnila nový európsky program v oblasti bezpečnosti. Do roku 2020 sa bude zameriavať najmä na hrozby, pre ktoré hranice nie sú prekážkou.
Regionálny rozvoj 02-03-2010

Eurokomisár pre regióny navštívi postihnuté oblasti EÚ

Nový eurokomisár pre regióny Johannes Hahn v priebehu nasledujúcich týždňov pocestuje na Madeiru a na francúzske pobrežie. Chce tak oblasti postihnuté prírodným nešťastím uistiť, že im Európska únia určite poskytne prostriedky z fondu EÚ pre prírodné katastrofy.
18-09-2008

OP KaHR 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky (KaHR–22VS-0801)

Obce a mestá Košického, Prešovského, Banskobystrického, Žilinského, Trenčianskeho, NItrianskeho a Trnavského kraja sa môžu, v rámci výzvy OP KaHR zameranej na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, do 13. februára 2009 uchádzať o NFP až vo výške 250 tisíc EUR.
14-07-2008

PRV 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (2008/PRV/07)

Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr, prijíma do 30. 9. 2008 žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré budú zamerané na podpru činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
10-07-2008

OP ŽP: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu (OPŽP-PO4-08-2)

Na podporu aktivít v oblasti separovaného zberu je zameraná výzva OP Životné prostredie, prostredníctvom ktorej sa môžu žiadatelia do 22. 8. 2008 uchádzať o 15 407 153 EUR.

Ochranu detí pred zneužívaním sťažuje internet

Počet prípadov zneužívania detí aj vďaka internetu rastie. Europarlament sa zaoberal správou, ktorá by mala ochranu detí posunúť ďalej.
Ekonomika 14-02-2007

Lepšie dopravné spojenie Únie a susedných krajín

31. januára 2007 informovala Komisia o nových zámeroch v dopravnej politike Únie voči jej susedom.