TÉMA: obnoviteľné

Energetika 17-12-2009

Obnoviteľné zdroje energie

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave.
Energetika 08-12-2009

Využitie európskych fondov a výnosov z predaja emisných kreditov pre podporu obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave

„Právo na slnko“

Využívanie fosílnych palív je len „epizódou v histórii ľudstva“, ich postupné vyplytvávanie spolu s globálnym zhoršovaním ekologickej situácie obracia pozornosť odborníkov späť k obnoviteľným zdrojom energie.
Energetika 25-05-2007

Obnoviteľné zdroje a emisie CO2

Text hodnotí výsledku jarného summitu EÚ a možnosti zníženia emisií využitím rozličných zdrojov energie.
Ekonomika 15-03-2007

Konferencia Energie cités

V príspevku hovorí europoslanec o zlučiteľnosti bezpečnosti dodávok energie a konkurencieschopnosti s hospodárnym využívaním energie a obnoviteľnými zdrojmi.