TÉMA: obstarávanie

Podnikanie 09-10-2015

Stojí verejné obstarávanie v ceste investíciám?

Pri verejnom obstarávaní na Slovensku chýba odbornosť. Elektronizácia pomaly posilňuje transparentnosť procesu. Kritériá výberu sa však často šijú na mieru a chýba dôsledná kontrola.
Podnikanie 25-06-2014

O verejnom obstarávaní musí existovať konsenzus

Čím chceme byť transparentnejší, tým sa proces predlžuje a predražuje. Nová úprava a elektronizácia by to mali zmeniť.

Jarná ITAPA: Ponuka digitálnych služieb občanom sa rozširuje

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) v minulosti trpel nepružným zákonom o verejnom obstarávaní aj zmenami vlád. Konferencia ITAPA predstavila nové projekty informatizácie vo verejnej správe aj v kultúre.
Regionálny rozvoj 25-03-2014

Pri eurofondoch sa má uplatňovať zelené obstarávanie

Udržateľnejšiemu spôsobu čerpania eurofondov v novom programovom období by malo pomôcť zelené verejné obstarávanie. Rozsah ani pravidlá zatiaľ nie sú jasné.
Ekonomika 12-03-2013

Zjednodušia 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov EÚ pre MSP

Tisíc malých a stredných podnikov a obchodných organizácií určilo rebríček desiatich najzaťažujúcejších právnych predpisov EÚ. Komisia chce malým firmám uľahčiť život a plánuje ich zjednodušiť.
Regionálny rozvoj 18-05-2012

Šetriť budú aj samosprávy

Združenie miesto obcí a Slovenska (ZMOS) apeluje na novú vládu, aby sústredila svoju pozornosť na problémy s eurofondmi, zákon o verejnom obstarávaní a tzv. infozákon. Vyhlásil to predseda ZMOS-u Jozef Dvonč vo svojej správe na úvod 23. snemu združenia.
Ekonomika 22-03-2012

Brusel žiada “vzájomnosť” pri verejnom obstarávaní

Kým zahraničné firmy majú voľný prístup na trh EÚ, európske firmy čelia rôznym prekážkam či diskriminácii pri účasti na verejnom obstarávaní v iných krajinách sveta. Komisia žiada vzájomnosť a pripravuje opatrenia.
Podnikanie 15-12-2011

Komisia presadzuje „sociálne nakupovanie“ vo verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie tvorí 17 % úniového HDP. Európska komisia vydala pre členské štáty súbor odporúčaní, v ktorých im vysvetľuje, ako súťažiam dať aj sociálny rozmer.
Vonkajšie vzťahy 01-07-2011

Čína v Európe: Rozdeľuje a panuje

Čína preberá kontrolu nad Európou tichým nákupom dlhopisov a strategickými investíciami. Využíva pritom vnútornú nejednotu členských štátov, ktorú zvýraznila finančná kríza.
Verejná správa 17-06-2011

Elektronické aukcie zefektívňujú obstarávanie

Elektronické aukcie zlacňujú verejné obstarávanie, nemožno však očakávať úspory v desiatkach percent, tvrdí na základe výsledkov výskumu Emília Sičáková-Beblavá.
Veda a inovácie 23-05-2011

Elektronické aukcie: inovácie, ktoré šetria peniaze?

Počas prvého dňa konferencie o spoločenských inováciách sa hovorilo aj o zavádzaní elektronických aukcií na úrovni samospráv. Prinášajú šetrenie verejných prostriedkov, alebo aj iné výhody?
Podnikanie 19-05-2011

Samosprávy dostanú výnimku z pravidiel o štátnej pomoci

Európske regióny a mestá už nechce Komisia podrobovať kontrole pri dotovaní plavární či škôlok.
Podnikanie 25-02-2011

Pravidlá o verejnom obstarávaní čakajú zmeny

Verejné obstarávanie je málo transparentné a neefektívne a vplyvom súčasného nastavenia sa doň zapája len veľmi málo firiem. Zmenu by mal priniesť nový zákon, ktorý vychádza z poslaneckej novely.
Podnikanie 27-01-2011

EÚ sa chystá reformu pravidiel o verejnom obstarávaní

Európska komisia dnes rokuje o rozsiahlej úprave pravidiel o štátnom verejnom obstarávaní. Týmto krokom chce pomôcť najmä malým a stredným podnikom a povzbudiť ich k väčšej aktivite.
Podnikanie 11-01-2011

Pri tendroch sú pre malé podniky prekážkou najmä zameranie sa na cenu, dlhá a meškajúca splatnosť

Európska komisia vydala správu o prístupe malých a stredných podnikateľov na trh verejného obstarávania. Obsahuje aj tipy, ako tento prístup zlepšiť.

Elektronizácia verejnej správy? EÚ favorizuje lacnejšie technológie

Európska únia dokončuje pravidlá o verejnom obstarávaní, podľa ktorých sa pri elektronizácii verejnej správy budú uprednostňovať nepatentované technológie bez licenčných poplatkov. Informovali o tom veľké softvérové spoločnost. Tie tento krok prirovnali k zákonom o verejnom obstarávaní v Číne.
21-07-2010

Bulharsko a Rumunsko opäť na pranieri

Najnovšie sú na pretrase podvody pri verejnom obstarávaní a konflikt záujmov, ktoré sa stali novinkou v highlightoch pravidelných monitorovacích správ Európskej komisie.
Podnikanie 02-06-2009

Mikropodnikom treba uľahčiť prístup k tendrom

Írska ministerka podnikania, obchodu a zamestnanosti Mary Coughlanová tvrdí, že treba zmeniť európske pravidlá o verejnom obstarávaní tak, aby malé firmy ľahšie získavali kontrakty. Tánaiste (podpredsedníčka vlády) totiž v súčasnosti pracuje na reforme írskeho systému tendrov.
Verejná správa 20-02-2009

Efektívnosť fungovania kontrolných systémov verejného obstarávania na Slovensku.

TIS pripravila štúdiu efektívnosti kontrol ÚVO a NKÚ SR vo vzťahu k verejnému obstarávaniu.

Brusel odštartuje plán pre „zelené IT“ v marci

Európska komisia predstaví v marci plán, ktorý by mal posilniť rolu informačných a komunikačných technológií (IKT) v boji proti klimatickým zmenám. Ak však majú byť tzv. „zelené IT“ efektívne, aktívny musí byť aj samotný technologický priemysel.
Veda a inovácie 16-07-2008

Začalo verejné obstarávanie pre systém Galileo

Firmy z krajín EÚ sa môžu uchádzať o účasť na implementovaní systému Galileo. Slovenské podniky by sa mohli presadiť najmä ako subdodávatelia.
Podnikanie 26-06-2008

Verejné obstarávanie pre malých podnikateľov

Zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov ku kontraktom verejného obstarávania - to je cieľ nového manuálu, ktorý vypracovala Európska komisia.

Elektronické verejné obstarávanie za 60 miliónov

Zavedením tohto systému SR rešpektovala nové pravidlá Európskej únie pre verejné obstarávanie, záväzné pre všetky členské štáty.
Doprava 17-04-2007

Kartel pod Tatrami: Komisia potvrdila verdikty proti stavebným firmám

Európska komisia potvrdila rozhodnutia Protimonopolného úradu a Úradu pre verejné obstarávanie, že sa stavebné firmy dohodli.