TÉMA: obyvateľstva

Sociálna politika 26-11-2010

Silná povojnová generácia ide pomaly do dôchodku

Časť silnej povojnovej generácie pôjde budúci rok do dôchodku. Nastane tak veľký demografický obrat, ktorý zmení európske trhy práce na najbližších 20 rokov. Okrem toho sa ešte viac prehĺbi nedostatok zručností, čo už teraz patrí medzi vážne problémy podnikov.
Vzdelávanie 19-04-2010

EÚ spoločne proti chorobám vyššieho veku

Výskumníci z celej Európy sa stretli minulý týždeň v Švédsku, aby vytvorili novú európsku stratégiu boja proti neurodegeneratívnym chorobám ako Alzheimer či Parkinson.
Veda a inovácie 25-08-2008

Slovensko: neradostná demografická budúcnosť

Slovensko patrí medzi európske krajiny so zlými demografickými vyhliadkami. Výnimkou je len Bratislava.
28-07-2008

OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Zabezpečenie prístupu, čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite je predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
17-07-2008

OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov (OPŽP-PO1-08-2)

Zabezpečenie prístupu, čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite je predmetom výzvy OP ŽP vyhlásenej 14. 7. 2008, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia uchádzať o 150 miliónov EUR do 14. 10. 2008.
Sociálna politika 26-02-2008

Ako zdvihnúť demografickú krivku

Škôlky, daňové úľavy pre zamestnávateľov, dôchodkové bonusy, práca do vysokého veku či riadená imigrácia. Aj týmito spôsobmi navrhuje EP riešiť starnutie európskej populácie. Čo si myslia slovenskí europoslanci?
Slovensko v EP 22-11-2007

Brusel zaujíma intímny život žien

Brusel sa chcel pýtať na počet partnerov. Otázku však smeroval len ženám. Európski poslanci to považujú za diskriminačné.

EÚ chce čeliť starnutiu pomocou informačných technológií

EÚ plánuje v budúcom roku odštartovať výskumný projekt, ktorý by mal zlepšiť kvalitu života starších ľudí.
Sociálna politika 25-05-2007

Západonemeckí dôchodcovia tiahnu na Východ

Tisíce dôchodcov zo starých spolkových republík sa sťahuje do Saska, v ktorom od 1990 poklesol počet obyvateľov o 11,5%. Demografická situácia nie je v nových spolkových krajinách priaznivá.
Slovensko v EP 25-08-2006

Európa starne

Európu kvôli jej starnúcej populácii a klesajúcemu počtu produktívneho obyvateľstva čakajú veľké ekonomické problémy v súvislosti s udržateľnosťou penzijných systémov a zdravotnej starostlivosti.