TÉMA: oda

Rozvojová politika 30-09-2019

Rozvojová pomoc: záväzky si neplníme

Európska únia je najväčším donorom rozvojovej pomoci. Väčšia krajín, vrátane Slovenska, si však záväzky neplní.
Rozvojová politika 04-05-2018

Mimovládky kritizujú návrh nového finančného rámca: Rozpočet na rozvojovú pomoc je neprehľadný

Rozvojové mimovládne organizácie nie sú z návrhu zmien v dlhodobom rozpočete EÚ nadšené. Podľa nich sa bude rozvojová spolupráca miešať so zahraničnou politikou a krízovým manažmentom. Peniaze na rozvojovú pomoc by sa tak mohli používať na vnútroštátne záležitosti.
Rozvojová politika 28-10-2016

Rozvojová pomoc je presmerovaná na migráciu

Vlády EÚ využívajú peniaze určené na rozvojovú pomoc stále viac na krytie výdavkov na migrantov a žiadateľov o azyl.

Súčasťou riešenia migrácie má byť “fond pre Afriku”

Predseda Európskej komisie má ohlásiť vytvorenie špeciálneho fondu pre Afriku, ktorý by mal pomôcť zmierniť príčiny utečeneckej krízy.

Záväzky v rozvojovej pomoci nesplníme

Slovensko navštívil komisár pre rozvojovú pomoc Andris Pieblags. S premiérkou aj ministrom zahraničia hovoril o záväzkoch a výsledkoch EÚ v oblasti oficiálnej pomoci tretím krajinám.

Rozvojová pomoc – Slovensko má centrálnu agentúru

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí zriadilo centrálnu agentúru pre riadenie a administráciu projektov oficiálnej rozvojovej pomoci.

EÚ vraj klame o svojej rozvojovej pomoci

Konfederácia európskych mimovládnych rozvojových organizácií Concord obvinila členské štáty Európskej únie z nafukovania údajov o finančných prostriedkoch investovaných do rozvojovej pomoci.

Rozvojová pomoc a spolupráca – výzvy a perspektívy

Zborník mapuje rozličné pohľady na problematiku rozvojovej pomoci a rozvojovej spolupráce.

Rozvojová politika zemí V4 – nedostatky, výzvy a možnosti

Analýza porovnáva rozvojovú politiku krajín V4 s rozvojovou politikou v ostatných krajinách únie. Ukazuje na niektoré nedostatky u vyšegrádskych krajín, medzi ktoré radí aj "rozdrobenost projektů spojená s vysokým počtem příjemců pomoci a nevyhovující institucionální rámec".

Slovensko podporuje rozvoj Srbska a Čiernej Hory

Autorky analyzujú oficiálnu rozvojovú pomoc poskytovanú Slovenskom a podávajú prehľad podporených projektov.