TÉMA: odôvodnené

Podnikanie 27-07-2009

Slovenský zákon o ochrane hospodárskej súťaže už v súlade s pravidlami EÚ

Európska komisia v piatok oznámila, že končí svoje konanie voči Slovensku za porušenie predpisov Európskeho spoločenstva. Exekutíva mala výhrady voči jednému z ustanovení slovenského zákona o ochrane hospodárskej súťaže obmedzovalo právomoc Protimonopolného úradu Slovenskej republiky uplatniť antitrustové pravidlá EÚ na odvetvia elektronických komunikácií, energetiky a pôšt.