TÉMA: odpad

Podnikanie 20-11-2015

Musíte zistiť, na čo má vaša krajina talent

Bolo by naivné domnievať sa, že obehové hospodárstvo iba vytvorí nové pracovné miesta, povedala pre EurActiv holandská strategička Diana den Held
Obehová ekonomika 15-10-2015

Naučiť ľudí triediť odpad môže trvať aj generácie

Recyklovať musíme učiť najmä deti, tvrdí Hana Nováková, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti ENVI-PAK.
Klíma 01-10-2015

Krízy budú motivovať k spolupráci počas COP21

Tlak svetových kríz, akými sú hospodársky úpadok a migračné vlny, podporí bližšiu spoluprácu krajín v boji proti klimatickým zmenám a pri vytvorení obehového hospodárstva. V rozhovore pre EurActiv.com to povedal riaditeľ Centra medzinárodných environmentálnych technológií programu OSN Surenda Shresta.
Regionálny rozvoj 16-01-2014

Je nutná konzistentnosť medzi textom rôznych kúskov odpadovej legislatívy

V európskej legislatíve chýba jednotná definícia komunálneho odpadu, čo vedie k tomu, že súvisiace údaje z jednotlivých členských štátov nie je možné spoľahlivo porovnať, zdôraznila v rozhovore pre bruselský EurActiv Vanya Veras.
Obehová ekonomika 05-12-2013

Nevymýšľame nové koleso, keď už existuje a funguje

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov pri odpadoch funguje v 90 % krajín EÚ, pri jeho zavádzaní na Slovensku sa nevymýšľa nič nové, uviedla generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK. Obavy zo zániku domácich recyklátorov považuje za šírenie paniky, keďže na trhu platí zásada efektívnosti a blízkosti.
Energetika 08-11-2013

Spaľovanie odpadu je záloha pre recyklujúcu spoločnosť

Recyklovaním toho, čo sa zrecyklovať dá a energetickým zhodnotením toho, čo sa nedá , existuje priestor pre využitie spaľovania odpadu, tvrdí Ella Stengler zo združenia európskych spaľovní odpadu (CEWEP).

Pri baterkách je princíp zodpovednosti výrobcov nezastupiteľný

Slovensko bolo čiernou ovcou, pokiaľ šlo o transpozíciu baterkovej smernice. Aktuálne prerokovávaná novela zákona podľa Petra Kratochvíla z európskeho združenia EPBA odstraňuje všetky identifikované nedostatky.
Daňová politika 16-11-2012

Príjmy zo zelených daní sa využívajú na rôzne účely

Environmentálny ekonóm Stefan Speck tvrdí, že pre úspech v oblasti odpadového hospodárstva je potrebná dobrá kombinácia rôznych politických i ekonomických nástrojov. V rozhovore pre EurActiv hovorí o efektívnosti skládkových daní, ale tiež o potrebe zberu a separácie odpadu priamo u zdroja.
Obehová ekonomika 12-11-2012

Hlavnou prekážkou separovaného zberu je finančná poddimenzovanosť

Pre účinné nastavenie systému separovaného zberu odpadu je dôležité nasmerovať finančné prostriedky najmä na cielenú osvetu obyvateľov, uviedol riaditeľ komoditného oddelenia spoločnosti ENVI-PAK. Bez uskutočnenia zmien Slovensko nesplní prijaté európske ciele a záväzky.
Obehová ekonomika 09-11-2012

Je neskoro začať s prípravou projektu po zverejnení výzvy

Kancelárie REPIS radia záujemcom o získanie prostriedkov z fondov EÚ na environmentálne projekty. Vedúca REPIS Elena Kaločová vysvetľuje na aké aktivity je možné získať príspevok z OP ŽP a na čo dbať pri príprave žiadosti. Ako hlavný problém realizácie projektov vidí zložitý proces verejného obstarávania.
Obehová ekonomika 14-02-2012

Podporujeme rozšírenú zodpovednosť výrobcov tak, ako navrhuje smernica

Podľa riaditeľky oprávnenej organizácie ENVI-PAK je dôležité uplatňovať rozšírenú zodpovednosť výrobcov za odpady v obaloch v plnom rozsahu. Poukázala na potrebu stabilnej odpadovej legislatívy, výhody priamej podpory separovaného zberu v mestách a obciach a tiež získavanie skúseností v rámci partnerskej siete PRO EUROPE.
Obehová ekonomika 02-02-2012

V portfóliu životného prostredia sú veľké legislatívne právomoci a menej peňazí

Z pohľadu komisára pre životné prostredie je najväčším problémom Slovenska vysoká miera skládkovania odpadu, kvalita ovzdušia a implementácia predpisov o ochrane prírody. V tomto exkluzívnom rozhovore tiež hovoril o tom, ako sa snaží v rozpočte EÚ dôslednejšie zohľadňovať problematiku životného prostredia a o svojich pracovných plánoch na rok 2012.
Obehová ekonomika 13-10-2011

Podpora separovaného zberu odpadov od občanov musí mať absolútnu prioritu

Výkonný riaditeľ priemyselného združenia SLICPEN Miroslav Jurkovič navrhol možnosti pre zlepšenie systému financovania triedeného zberu odpadov na Slovensku, objasnil čo prinesie ďalšie rozšírenie zodpovednosti výrobcov a ako zvýšiť separovanie odpadu u občanov.
Obehová ekonomika 10-10-2011

So spoločnou schémou by obce mohli byť v triedenom zbere úspešnejšie

Slovensko sa po termíne snaží transponovať smernicu o odpade formou pripravovaného nového zákona o odpadoch. Aké ďalšie opatrenia pripravuje MŽP, aké nedostatky je potrebné v systéme separovania u nás odstrániť a v čom sa môžeme poučiť zo zahraničia vysvetlila Viera Šimkovicová zo SAŽP, ktorá bola 29. septembra 2011 hosťom konferencie Samospráva a separovaný zber, organizovanou oprávnenou organizáciou ENVI-PAK.
Fosílne palivá 22-09-2011

Prestaňme zväčšovať neporiadok, ktorý sme už narobili

Dlhoročný dobrovoľník a kampanier organizácie Greenpeace Rien Achterberg hovorí o posune v prístupe verejnosti, vlád i korporácií k environmentálnym aktivitám organizácie, o riešeniach pre znečistené oceány, pokroku i neochote krajín zbaviť sa zastaralých energetických zdrojov ako je uhlie a jadro.
Obehová ekonomika 28-05-2008

Murko: Odpad môže byť zdrojom bohatstva

Liberálna poslankyňa EP, Mojca Drčar Murko, si myslí, že najlepší systém správy odpadov vyvinulo Holandsko. Paradoxne za špecifický problém rodného Slovinska v oblasti recyklácie považuje malú rozlohu krajiny. Podľa nej odpad dokáže byť zdrojom bohatstva. Drčar Murko pôsobí ako členka Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.