TÉMA: odpadmi

Obehová ekonomika 07-07-2015

Pripomienkovať trh EÚ s odpadmi budú aj Slováci

Konzultácia o regulačných zlyhaniach trhu s odpadmi má prispieť k legislatívnym zmenám.

OP ŽP 4. 3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre ŽP(OPŽP-PO4-08-4)

Ministerstvo životného prostredia SR, riadiaci orgán pre OP Životné prostredie, vyčlenilo 12 325 722 EUR pre projekty zamerané na znižovanie nebezpečných vlastnosti odpadov, vrátane výstavby a modernizácie zariadení, ktoré nakladajú s nebezpečnými odpadmi. Žiadatelia sa môžu uchádzať o nenávratný finančný prostriedok do 22. 8. 2008.