TÉMA: odpadoch

Nový zákon o odpadoch: Smerujeme k monopolizácii?

Od 1.1.2016 začne platiť nový Zákon o odpadoch. Zaujíma Vás, čo tento zákon zmení? Pokúsime sa popísať zmeny, ktoré prináša nový Zákon o odpadoch v súvislosti s obcami, zberovými spoločnosťami a spracovateľmi odpadov a ktoré zaujali nás.

Komisia neuvažuje o zjednotení výkupu kovov

Bezhotovostné transakcie pri výkupe kovov znižujú kriminalitu. Je to však vecou každého členského štátu, odkazuje Komisia.
Obehová ekonomika 04-08-2015

Komisia vyhýbavo komentuje zákon o odpadoch

Obsiahlejšej analýze dokumentu sa bude venovať „v primeranom čase“.
Obehová ekonomika 20-07-2015

Potrebuje EÚ širšiu definíciu rozšírenej zodpovednosti výrobcov?

Iba 45% tuhého komunálneho odpadu v EÚ pokrývajú schémy kolektívneho zabezpečovania povinností výrobcov, tvrdí Zero Waste Europe.

Slovensko má problémy so smernicou o elektroodpadoch

Európska komisia koncom minulého mesiaca vyzvala Slovensko, aby zaslalo podrobné údaje o tom, akým spôsobom zaviedlo právne predpisy EÚ o elektroodpade. Slovensko má teraz 2 mesiace na odpoveď inak mu hrozí súdny proces.

Slováci opäť recyklujú najmenej

Nová štatistika Eurostatu potvrdila, že Slováci recyklujú z EÚ najmenej. Až 77 percent komunálnych odpadov končí na skládkach.
Obehová ekonomika 09-04-2015

Prezident Kiska podpísal zákon o odpadoch

Prezident zákon, ktorý v decembri pripomienkovala Európska komisia, podpísal aj napriek „závažným “výhradám.

Menej odpadu = menšie poplatky?

Je potrebné vytvoriť zjednotenú definíciu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zhodli sa účastníci 22. ročníka konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum 2015, ktorá sa konala koncom februára v Bruseli.

Zákon o odpadoch čoskoro opäť v Bruseli

Po hlasovaní o viac než stovke pozmeňovacích návrhov prijala NR SR nový zákon o odpadoch. V prípade, že prezident Kiska zákon podpíše, posledné slovo by mohla mať už čoskoro Európska komisia.

Zákon o odpadoch narušuje vnútorný trh, tvrdia združenia

Slovenský zákon o odpadoch, ktorý monitoruje Európska komisia, dnes prerokuje Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Viaceré slovenské profesné združenia žiadajú premiéra, aby návrh stiahol.

Sulík: Slovensku bude za zákon o odpadoch hroziť infringement

Slovenský europoslanec Richard Sulík konzultoval pripravovaný slovenský zákon o odpadoch so zástupcom Európskej komisie Patricom Costellom. Aj po stretnutí ostáva skeptický.

Obehové hospodárstvo možno až na budúci rok

Ministri zahraničných vecí a európskych záležitostí včera v záveroch Rady schválili pracovný program Komisie na rok 2015. Definitívne tak odsúhlasili stiahnutie balíčka opatrení obehového hospodárstva, ktorý pripravila ešte Barrosova Komisia.

Komisia vníma slovenský zákon o odpadoch „predbežne pozitívne“

Európska komisia víta a podporuje princípy pripravovaného zákona o odpadoch, skonštatovali to predstavitelia Komisie po stretnutí s delegáciou Ministerstva životného prostredia SR v Bruseli.

Europoslanci chcú späť obehové hospodárstvo

Väčšina parlamentných skupín požaduje urýchlené zahrnutie vypustených návrhov, ktoré sa týkajú sprísnení pravidiel odpadového hospodárstva, do pracovného programu Komisie na rok 2015.

Vláda schválila nový zákon o odpadoch

Zákon o odpadoch bude posunutý na schválenie NRSR aj napriek rozporom. Minister Žiga Bruselu vysvetlí pochybnosti o monopolizácii slovenského trhu s odpadmi.

Slovensko musí v odpadovom hospodárstve zachovať súťažné prostredie

Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti vyhodnocuje pripomienky Komisie k návrhu zákona o odpadoch. O tom, čo nový zákon prinesie a aké bude mať dopady na slovenské odpadové hospodárstvo a spotrebiteľov sme sa rozprávali s advokátom Radovanom Palom.
Podnikanie 12-12-2014

Zákon o odpadoch: Komisia upozorňuje na prekážky pre fungovanie vnútorného trhu

Komisia zaslala pripomienky k zákonu o odpadoch. Vyjadrila obavy nad obmedzeniami vnútorného trhu či voľného pohybu tovaru a služieb. Nepáčia sa jej štyri ustanovenia. Ministerstvo pripomienky vyhodnocuje.

Členské štáty chcú zlepšiť situáciu v európskom odpadovom hospodárstve

Členské štáty vyjadrili podporu balíčku opatrení tzv. obehového hospodárstva. Zlepšiť sa musia recyklačné limity a metodológia. Slovensko považuje balíček za príliš ambiciózny.

Balík opatrení odpadového hospodárstva je príliš ambiciózny

Ministri životného prostredia 28 členských štátov diskutovali o pripravovanej novelizácií smerníc o odpadovom hospodárstve. Členské štáty novelu považujú za príliš ambicióznu.

Európske odpadové hospodárstvo je netransparentné

Rôzna výška poplatkov za ten istý druh odpadu, odlišný spôsob zberu a nakladania s odpadom, či rôzne metódy výpočtu celkového množstva odpadu v hospodárstve. Aj na tieto nedostatky poukázala štúdia organizácie BIO a Delloit, ktorú si dala vypracovať Európska komisia.

Výsledky triedeného zberu budú ešte horšie ako sa predpokladá

Nový zákon o odpadoch prinesie transparentnejší systém a motiváciu zhodnocovať aj komunálny odpad, upozornila generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK Hana Nováková počas konferencie Samospráva a triedený zder.
Regionálny rozvoj 15-10-2014

Čo prinesie nový zákon o odpadoch mestám a obciam?

Po zavedení rozšírenej zodpovednosti výrobcov by mestá a obce na Slovensku mali ročne ušetriť až 31 miliónov EUR. Samosprávy ostávajú aj naďalej zodpovedné za odstraňovanie čiernych skládok.

Za odpad budú finančne zodpovední aj výrobcovia obalov a pneumatík

Výrobcovia obalov či importéri áut budú, podľa nového zákona o odpadoch, finančne zodpovední za odpad zo svojich výrobkov. Limity a zberové podiely budú výrobcov motivovať k zberu triedených zložiek z komunálneho odpadu v obciach. Systém zberu by sa tak mal zefektívniť a odbremeniť obce.

Nový zákon o odpadoch šetrí financie aj životné prostredie

Nový zákon o odpadoch nám pomôže zabrániť úniku financií a splniť európske environmentálne limity. Recyklačný fond nahradí tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá zavádza povinnosť výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad. Výrobcovia budú znášať všetky finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov.