TÉMA: odpadové

Podnikanie 12-12-2014

Zákon o odpadoch: Komisia upozorňuje na prekážky pre fungovanie vnútorného trhu

Komisia zaslala pripomienky k zákonu o odpadoch. Vyjadrila obavy nad obmedzeniami vnútorného trhu či voľného pohybu tovaru a služieb. Nepáčia sa jej štyri ustanovenia. Ministerstvo pripomienky vyhodnocuje.

Členské štáty chcú zlepšiť situáciu v európskom odpadovom hospodárstve

Členské štáty vyjadrili podporu balíčku opatrení tzv. obehového hospodárstva. Zlepšiť sa musia recyklačné limity a metodológia. Slovensko považuje balíček za príliš ambiciózny.

Balík opatrení odpadového hospodárstva je príliš ambiciózny

Ministri životného prostredia 28 členských štátov diskutovali o pripravovanej novelizácií smerníc o odpadovom hospodárstve. Členské štáty novelu považujú za príliš ambicióznu.

Nový zákon o odpadoch šetrí financie aj životné prostredie

Nový zákon o odpadoch nám pomôže zabrániť úniku financií a splniť európske environmentálne limity. Recyklačný fond nahradí tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá zavádza povinnosť výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad. Výrobcovia budú znášať všetky finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov.
Potravinárstvo 07-07-2014

S vyššími cieľmi v oblasti recyklácie za udržateľným rastom

Splnenie nových cieľov týkajúcich sa odpadu by v porovnaní so súčasným stavom pomohlo vytvoriť nové pracovné miesta, zvýšilo by konkurencieschopnosť EÚ a znížilo dopyt po nákladných a ubúdajúcich zdrojoch.

Udržateľná sanitácia v krajinách strednej a východnej Európy

Publikácia formuluje nové prístupy k cenovo dostupnému zabezpečeniu čistenia odpadových vôd na potrebnej kvalitatívnej úrovni pre všetky obce a subjekty v území. Zostavenie publikácie podporilo Globálne Partnerstvo pre vodu pre strednú a východnú Európu (GWP CEE).
Obehová ekonomika 08-02-2008

OP ŽP: 31,4 milióna eur pre odpadové hospodárstvo

Výzva podporí projekty nakladania s nebezpečnými odpadmi, riešenia environmentálnych záťaží a ich odstraňovania, a uzatvárania a rekultivácie skládok.
Podnikanie 12-02-2007

Európsky problém s odpadom

Europoslanci dnes hlasujú o dvoch správach k dokumentom, ktoré majú definovať politiku EÚ k odpadom a ich recyklácii.