TÉMA: oecd

Vonkajšie vzťahy 21-10-2016

Európska rozpočtová rada by mala chcieť silných národných partnerov

Rozhodnutie vytvoriť Európsku fiškálnu radu prichádza v dobrom čase a treba ho privítať, píše Michal Horváth. Michal Horváth vyučuje ekonómiu na University of York. V minulosti bol členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť SR.   Komisia nedávno vymenovala členov Európskej fiškálnej rady (EFB). Bude dozerať...
Vonkajšie vzťahy 17-09-2013

Nehoda v atómovej elektrárni Fukušima Daiči: Reakcia OECD/NEA v jadrovej bezpečnosti a poučenia

Agentúra pre jadrovú energiu (NEA), ktorá pôsobí v rámci OECD, zverejnila správu o aktivitách, ktoré členovia agentúry a stále technické výbory prijali v reakcii na nehodu v japonskej elektrárni Fukušima Daiči v marci 2011.
Vonkajšie vzťahy 18-06-2013

Budúcnosť ľudských zdrojov v štátnej správe

Working paper venovaný inováciám v plánovaní strategickej pracovnej sily v krajinách OECD.
Vonkajšie vzťahy 07-03-2013

Hybridné schémy: Daňová politika a otázka rešpektovania pravidiel

Správa OECD sa venuje praktikám agresívneho daňového plánovania, predovšetkým schémam využívajúcim rozdiely v prístupoch k zdaňovaniu nástrojov, entít alebo transferom, medzi dvoma či viacerými krajinami.
Vonkajšie vzťahy 07-03-2013

Zatajovanie elektronických platieb: hrozba daňovým príjmom

Správa OECD sa venuje rizikám, ktoré pre daňové príjmy prináša elektronický obchod a elektronické platby.
Vonkajšie vzťahy 28-09-2007

Štúdia o interaktívnom internete

Internet sa v posledných rokoch radikálne mení. Už to nie je len nástroj na komunikáciu na rozširovanie informácií zo strany používateľov. Používatelia internetu sa stále viac stávajú nielen pasívnymi prijímateľmi, ale aj spolutvorcami obsahu na internete. Je to veľká výzva pre vlády, podnikateľov a ďalšie oblasti spoločnosti.
Vonkajšie vzťahy 28-09-2007

OECD: Vyššie vzdelanie prínosom aj pre ľudí s nižším

Ľudia s vyšším vzdelaním sú prínosom aj pre tých, ktorí vzdelávanie ukončia skôr. Samozrejme, že v prvom rade zvyšujú vlastné šance na uplatnenie sa na trhu práce, ale rozšírenie vysokoškolského vzdelania neohrozuje pracovné šance ani pre menej kvalifikovaných ľudí. Tvrdí to najnovšia výročná Správa OECD o vzdelávaní.
Vonkajšie vzťahy 13-09-2006

Súhrnná správa OECD o stave vzdelanosti 2006

Správa o stave vzdelanosti obsahuje údaje o vyučujúcich, politických činiteľoch, študentoch a ich rodičoch, ako aj úplný prehľad údajov prakticky o všetkých kvantitatívnych a kvalitatívnych aspektoch vzdelanosti a politiky vzdelávania v krajinách OECD, ako aj v mnohých partnerských krajinách, ktoré nie sú členmi OECD.
Vonkajšie vzťahy 01-08-2006

Kto má platiť za vysokoškolské vzdelanie?

Politici i odborníci v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa dnes zhodujú na potrebe hlbokých reforiem v tejto oblasti. Ich cieľom má byť predovšetkým zvýšenie kvality univerzít a lepšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce v znalostnej ekonomike. Nezodpovedanou otázkou, aspoň nie tak, aby to spoločne uspokojilo všetkých dôležitých spoločenských aktérov, vrátane študentov a odborárov, je však otázka nového spôsobu financovania vysokých škôl v čase napätých verejných rozpočtov.
Vonkajšie vzťahy 03-07-2006

OECD predstavuje moderné školské a univerzitné budovy

Správne dizajnované školy a univerzitné zariadenia môžu zvýšiť kvalitu vzdelávania a jej dosahované úrovne.
Vonkajšie vzťahy 18-03-2006

Výkonnosť a schopnosť skladať účty: vlády treba donútiť pracovať

Či už si určujú ciele, alebo stanovujú termíny, vlády sa usilujú byť efektívnejšími. Zároveň však musia byť schopnejšie skladať účty verejnosti: občanom i podnikateľským subjektom.
Vonkajšie vzťahy 24-02-2006

Predpoveď výdavkov na zdravotníctvo a dlhodobú starostlivosť v OECD

Verejné výdavky na zdravotníctvo a dlhodobú starostlivosť v krajinách OECD budú v 2050 dvojnásobné.
Vonkajšie vzťahy 17-09-2003

“Pohľady na vzdelávanie”

Správa prezentuje indikátory merania aktuálnej situácie v systéme vzdelávania v krajinách OECD.
Vonkajšie vzťahy 03-07-2003

Gramotnosť v súčasnom svete: ďalšie výsledky z PISA 2000

Správa porovnáva a analyzuje dáta, ktoré boli získané z 15, predovšetkým stredne vyspelých, krajín a ekonomík.