TÉMA: olympijáda

Slovensko v EP 18-03-2008

Európa stratená v olympijských kruhoch

Predseda Európskeho parlamentu, Hans-Gert Pöttering, vyzval politikov, aby na základe ďalšieho vývoja v Tibete zvážili účasť na otváracom ceremoniáli OH v Pekingu. Je zatiaľ jediný z vrcholných predstaviteľov Únie, ktorý myšlienku bojkotu úplne nezmietol zo stola.