TÉMA: OP

Regionálny rozvoj 17-12-2007

Ako na europrojekty v zdravotníctve?

Nemocnice - neziskovky budú podľa MZ SR zaradené do schémy štátnej pomoci, a tú musí notifikovať Brusel, keďže schémy sa týkajú hlavne súkromného sektora. Konflikt záujmov vraj pri projektoch štátnych nemocníc nenastane a zriaďovatelia zdravotníckych zariadení by sa mali zaujímať aj o možnosti z ďalších operačných programov.