TÉMA: OP

OP IS: Ako sa dobre pripraviť?

Prezentácia odznela na seminári Financovanie prijektov z OP IS, Seminár IIR vo februári 2008.