TÉMA: opbk

Regionálny rozvoj 20-12-2008

Eurofondy: Výzvy pre Bratislavský kraj na 2009

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo harmonogram výziev pre OPBK na rok 2009.
Regionálny rozvoj 14-11-2008

Ukazovatele hodnotenia OPBK

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo na svojich internetových stránkach ukazovatele hodnotenia Operačného programu Bratislavský kraj.
Regionálny rozvoj 04-07-2008

Schválili hodnotiace kritériá pre vybrané opatrenia OPBK

Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj 2. júla schválil okrem iného zoznam hodnotiacich kritérií pre vybrané opatrenia a merateľné ukazovatele horizontálnych priorít.
Regionálny rozvoj 17-04-2008

OP BK: Eurofondy na regeneráciu sídel, prírodné dedičstvo i cyklotrasy (OPBK/2008/1.1/01)

Aktuálna výzva umožní samosprávam z Bratislavského kraja (obciam, mestám, hl. mestu i jeho štvrtiam) a ich združeniam riešiť verejné priestranstvá, zeleň, verejné osvetlenie, ale aj obnovu prírodného dedičstva a podporu cyklistických trás.