TÉMA: operacny

Veda a inovácie 22-01-2015

Operačný program Výskum a inovácie má priniesť pracovné miesta

Z Európskeho fondu regionálneho pôjde na podporu vedy a výskumu viac ako 2,2 miliardy eur. Do roku 2020 sa vďaka tomu vytvorí vraj až 4000 nových pracovných miest.
Energetika 10-11-2014

Slovensko podporí nízkouhlíkové projekty pre domácnosti až 115 miliónmi eur

Z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý Európska komisia schválila v uplynulých dňoch, bude vyčlenených až 938,8 milióna EUR na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti dostanú 115 miliónov.

Jarná ITAPA: Ponuka digitálnych služieb občanom sa rozširuje

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) v minulosti trpel nepružným zákonom o verejnom obstarávaní aj zmenami vlád. Konferencia ITAPA predstavila nové projekty informatizácie vo verejnej správe aj v kultúre.
Doprava 01-06-2012

Z OP Doprava sa presunie 55 mil. eur

Monitorovací výbor operačného programu Doprava schválil včera (31.5.) realokáciu 55 mil. eur v prospech projektov zamestnávania mladých ľudí a rozvoj malých a stredných podnikov. O finančné prostriedky príde prioritná os 4, ktorej však hrozilo nevyčerpanie.
Regionálny rozvoj 09-11-2011

Komisia Slovensku pozastavila časť eurofondov

Audit pre Európsku komisiu odhalil nedostatky pri piatich z 11 operačných programov. Pre závažné chyby pri čerpaní eurofondov v prípade OP Životné prostredie a OP Informatizácia spoločnosti už dokonca Komisia pristúpila k pozastaveniu priebežných platieb.
Doprava 02-02-2011

Vláda schválila presun eurofondov v prospech dopravy

Slovenská vláda dnes schválila presun 350 miliónov eur z operačných programov Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj, Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia do operačného programu Doprava za cieľom získať dodatočné prostriedky na financovanie diaľnic.
Podnikanie 06-08-2010

MPSVR SR hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR hľadá nových externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov, pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.
Regionálny rozvoj 15-04-2010

Eurofondy čerpáme pomaly

Na začiatku apríla vydala Európska komisia správu, ktorá hodnotí využívanie regionálnych fondov v EÚ. Ta preukázala, že medzi jednotlivými členskými štátmi sú podstatné rozdiely. Slovensko je pritom podľa dokumentu s 18,6 percentami čerpania tretie najhoršie po Grécku a Rumunsku.
Vzdelávanie 16-03-2010

Elektronické zdravotníctvo má byť hnacím motorom rastu

Informačné a komunikačné technológie sú v súčasnosti hlavnými faktormi pokroku vo farmaceutickom priemysle a pri vývoji zdravotníckych pomôcok. Investície do elektronického zdravotníctva preto môžu EÚ pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta a ušetriť náklady, povedala eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroes.

Ištvánffy: V informatizácii sa dosiahol „hmatateľný pokrok“

Realizovanie cieľov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) napreduje dobre a stále existuje šanca, že Slovensko vyčerpá všetky prostriedky. Pred novinármi to dnes v rámci Národnej konferencie OPIS vyhlásili predstavitelia inštitúcií, ktoré OPIS zastrešujú.
Regionálny rozvoj 03-07-2009

Do päť rokov bude online ďalších 290 tis. domácností na Slovensku

Pôvodný projekt hovorí o 200 tis. pripojených domácnostiach do internetu cez broadband do roku 2013. Operačný program Informatizácia spoločnosti ho však posúva do roku 2015. Okrem roku sa tiež posunie aj počet, hovorí Ján Šebo, predseda Fóra pre komunikačné technológie.
Sociálna politika 09-03-2009

Aktuálny stav spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI

Koncom februára 2009 zasadala výberová komisia, ktorá je poradným orgánom riadiacich orgánov počas hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci spoločnej výzvy (DOP2008-SIP001) operačných programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI).
Zdravotníctvo 30-03-2008

OP Z: Eurofondy pre polikliniky a špecializované nemocnice už v máji 2008

Európske fondy pre zdravotníctvo poznajú už manuál, príručku a indikatívny harmonogram výziev. Ako prvú chystá MZ SR výzvu pre špecializované nemocnice a polikliniky v máji, v júli sa otvoria dotačné kohútiky pre všeobecné nemocnice.
Vonkajšie vzťahy 14-02-2008

Turecko sa zapojilo do programu konkurencieschopnosť

Rámcový program konkurencieschopnosť a inovácie podporuje predovšetkým rozvoj podnikania malých a stredných firiem. Turecký veľvyslanec pri EÚ podpísal 12. februára 2008 memorandum, ktoré umožní jeho krajine zapojiť sa do programu.
Vzdelávanie 10-01-2008

Termín výberu hodnotiteľov pre OP Vzdelávanie predĺžený

Ministerstvo školstva predĺžilo termín výberu hodnotiteľov projektov. Záujemcovia o túto činnosť môžu posielať svoje prihlášky až do konca januára.
Vzdelávanie 19-12-2007

Ministerstvo hľadá ľudí na hodnotenie projektov

Ministerstvo školstva vyzýva odborníkov, aby sa prihlásili do výberového konania. Vybratí uchádzači budú hodnotiť projekty v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
Veda a inovácie 03-12-2007

Eurofondy: 40 mld. korún pre výskum a vývoj z EÚ

Viac ako miliardou eur prispeje v rokoch 2007-2013 na slovenský výskum a vývoj (VaV) Euróspka únia, ďalšia polmiliarda príde od štátu a z iných zdrojov. Celkovo sa do infraštruktúry VaV, centier excelencie, transferu poznatkov výskumu do praxe a infraštruktúry univerzít naleje asi 55,3 mld. korún. Bratislave sa ujde necelých 30%, zvyšok pôjde ostatným regiónom.
Regionálny rozvoj 01-10-2007

O čom je Regionálny operačný program

Nebudú to výzvy na regeneráciu sídel, ale pre školskú infraštruktúru, ktoré sa spustia ako prvé z nedávno schváleného Regionálneho operačného programu. Ten sa zameriava na rozvoj mimobratislavských regiónov a EurActiv.sk sa na obsah programu pozrel bližšie.
Regionálny rozvoj 26-09-2007

Eurofondy: Brusel dáva zelenú ďalším slovenským programom

Dnes sa očakáva schválenie Regionálneho operačného programu a Operačného programu Technická pomoc Európskou komisiou.
Regionálny rozvoj 02-04-2007

Valentovič a Janušek lobujú za zdravé eurofondy

Dnes odleteli do Bruselu ministri Valntovič a Janušek, aby rokovali priamo s eurokomisárkou Hübner o opodstatnenosti samostatného operačného programu pre zdravotníctvo. EK v listoch adresovaných ministrom je však iného názoru.
Regionálny rozvoj 20-03-2007

Otázniky nad eurofondami pre zdravotníctvo

Podľa informácii komerčnej televízie Komisia nie je naklonená samostatnému programu pre zdravotníctvo, vláda však za týmto programom si stojí.
Regionálny rozvoj 01-02-2007

Eurofondy: Záujem rastie, vyhodnocovanie mešká

Uspokojená bude len asi dvanástina žiadateľov z poslednej výzvy na ľudské zdroje.
Regionálny rozvoj 05-12-2006

Eurofondy: blíži sa finále

Vláda zajtra absolvuje rokovací maratón. Program má vyše 40 bodov, tretina sa venuje eurofondom.
Regionálny rozvoj 24-11-2006

MVO majú námietky k NSRR 2007 – 2013

16. novembra zaslalo 11 MVO a ich platforiem MVRR SR pripomienky k základnému programovému dokumentu pre štrukturálne fondy a Kohézny fond na roky 2007 – 2013.